Vrijesector huurwoningen in het middensegment kansrijk in middelgrote steden

Vrijesectorhuur is een groeiend segment op de woningmarkt. De drijvende kracht achter deze toenemende vraag zijn de middeninkomens. Deze groep komt niet in aanmerking voor sociale huur en kan maar voor een beperkt deel terecht op de koopmarkt. Daarnaast speelt vergrijzing een rol bij de toenemende populariteit van vrijesectorhuur: 55+’ers hebben een bovengemiddelde voorkeur voor dit woningsegment. In de middelgrote steden is momenteel nog erg weinig aanbod aan vrijesectorhuurwoningen. Bureau Stedelijke Planning heeft veel expertise op het gebied van vrijesectorhuur, onder meer in middelgrote steden. Zo onderzocht Bureau Stedelijke Planning onlangs in opdracht van Vorm Ontwikkeling de kansen van vrijesectorhuur voor het project de Triangel in Alphen aan den Rijn.

Het wordt voor huishoudens met een inkomen in het middensegment (tussen de € 34.911 en € 52.000) steeds moeilijker een geschikte woning te vinden. De Amsterdam School of Real Estate (ASRE) publiceerde onlangs een rapport over dit middensegment. De ASRE toonde aan dat er 1,6 miljoen huishoudens in Nederland zijn met een middeninkomen, terwijl er voor deze groep slecht 440.000 woningen beschikbaar zijn. Omdat deze groep niet in aanmerking komt voor sociale huurwoningen en maar beperkt in staat is te kopen, is dit een aantrekkelijke doelgroep voor vrijesectorhuur. Vrijesectorhuur is ook bovengemiddeld in trek bij emtpynesters, ouderen van wie de kinderen het huis verlaten hebben. Zij willen vaak kleiner gaan wonen in een appartement en kiezen dan vaak voor vrijesectorhuur. Bovendien hechten zij sterk aan een centrale ligging, in de nabijheid van voorzieningen. Ook jongeren vinden steeds vaker de weg naar dit segment.

Vrijesectorhuur is momenteel vooral sterk vertegenwoordig in grote steden. Zo voerde Bureau Stedelijke Planning voor Syntrus Achmea een marktanalyse uit naar de kansen van vrijesectorhuur in het Wijnhavenkwartier in Den Haag. Ook in middelgrote steden is echter een markt voor vrijesectorhuur. De vergrijzing waar deze steden vaak mee te maken hebben, biedt hiervoor kansen. Onlangs bracht Bureau Stedelijke Planning advies uit aan Vorm Ontwikkeling voor het project de Triangel in Alphen aan den Rijn. Hier realiseert Vorm Ontwikkeling ca. 50 appartementen. Bureau Stedelijke Planning schat de kansen voor vrijesectorhuur op deze locatie positief in. Vooral het segment vanaf de liberalisatiegrens (€ 710,68) tot € 900 is kansrijk voor de ontwikkeling van huurappartementen in de vrije sector. De centrumlocatie maakt de appartementen van de Triangel erg kansrijk. Daarnaast is er weinig concurrerend aanbod. Het centrum van Alphen aan den Rijn kent bovendien een interessante ontwikkeling. hierdoor verwacht Bureau Stedelijke Planning een aanzienlijke waardeontwikkeling voor de vrijesector-huurappartementen van het project de Triangel.

 

Bron afbeelding: Vorm Ontwikkeling

DATUM LOCATIE Alphen aan den Rijn OPDRACHTGEVER Vorm Ontwikkeling Deel deze pagina