Waardeontwikkeling Wijnhavenkwartier Den Haag

Bron: Heijmans Vastgoed / Geurst & Schultze

De voormalige ministeries van BZK en Justitie in het Wijnhavenkwartier in Den Haag worden herontwikkeld door Heijmans Vastgoed. Het betreft de realisatie van winkels in de plint en appartementen vanaf laag vijf. Op laag twee tot en met vier vestigt de Universiteit Leiden zich met een huurovereenkomst van 20 jaar. Bureau Stedelijke Planning deed in opdracht van Syntrus Achmea Real Estate & Finance onderzoek naar de verwachte waardeontwikkeling van het te herontwikkelen vastgoed op de lange termijn.

Het Wijnhavenkwartier is onderdeel van Den Haag Nieuw Centrum. Een multifunctioneel gebied met een hoge bebouwingsdichtheid aan de belangrijkste aanlooproute van het kernwinkelgebied naar Den Haag CS. In de afgelopen periode is het gebied sterk vernieuwd met o.a. een concentratie van ministeries. Ook in de komende periode komt er een aantal omvangrijke projecten tot ontwikkeling zoals het cultuurforum, de vernieuwing van Den Haag CS en de herontwikkeling van de voormalige ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie.

Voor de lange termijn zijn de marktperspectieven voor de segmenten wonen, detailhandel, leisure, kantoren en maatschappelijke voorzieningen op de locatie van het Wijnhavenkwartier in beeld gebracht. De potentiële waardeontwikkeling in het gebied is sterk afhankelijk van de projecten die in de komende periode in de omgeving worden gerealiseerd. Daarom zijn de huidige en toekomstige programmatische en ruimtelijke kwaliteit van het Wijnhavenkwartier getoetst. De regionale concurrentiepositie van het gebied is goed. Dit komt mede omdat het Wijnhavenkwartier is gesitueerd aan een belangrijke aanlooproute tussen CS en de binnenstad. Door het multifunctionele en intensieve karakter is daarnaast sprake van agglomeratie-effecten die resulteren in economische synergie. Dit draagt tevens sterk bij aan de levendigheid en positieve beleving van het gebied. Dit wordt versterkt door de (beoogde) kwaliteit van het vastgoed en de openbare ruimte. Ook de bereikbaarheid van het gebied is goed; zowel met het HOV als over de weg.

De plannen voor de herontwikkeling van het vastgoed en de directe omgeving zijn getoetst met behulp van indicatoren voor waardeontwikkeling. Zo hebben verdiepingshoogte en flexibele indelingsmogelijkheden bijvoorbeeld een positief effect, omdat het gebouw eenvoudiger voor ander gebruik is in te zetten. Ook duurzaam materiaalgebruik en ruimtelijke kwaliteit van de omgeving hebben een positief effect.

Tot slot is een shortlist opgesteld voor toekomstige kansrijke functies in het gebouw, op basis van de marktperspectieven voor de verschillende functies, de toekomstige ruimtelijk-economische positie van het Wijnhavenkwartier en de kenmerken van het vastgoed.

Wijnhavenkwartier 2

DATUM CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Leiden akkoord met Rijnsburgerblok

/ Gemeente Leiden

De gemeenteraad van Leiden is akkoord gegaan met de ontwikkeling van het Rijnsburgerblok in het Stationsgebied. Het project bestaat uit 130 appartementen in twee woontorens Lees meer