Waarmaken van de Zaanse groeiambitie

De gemeente Zaanstad wil groeien van 150.000 naar 200.000 inwoners. Deze groeiambitie komt voort uit de toekomstvisie MAAK.Zaanstad welke de afgelopen jaren in samenwerking met inwoners en bedrijven werd opgesteld. Om de inwonersgroei waar te kunnen maken zijn extra woningen nodig. Hierbij is het belangrijk diverse woonmilieus te ontwikkelen, waar zowel de inwoners van Zaanstad als instromers vanuit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) behoefte aan hebben. Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente geholpen door op de drie aangewezen ontwikkellocaties kansen en voorwaarden voor woningbouw in beeld te brengen. Optimaal inspelen op de woningbehoefte en bijdragen aan de versnelling van woningbouw stonden centraal in deze adviesopdracht.

Zaanse voorkeuren
Zaanstad is een industriestad en heeft momenteel een relatief eenzijdig woningaanbod (veel sociale huur en weinig duurdere koopwoningen). Een gedeelte van de voorraad voldoet fysiek niet aan de eisen van deze tijd. Voor een meer toekomstbestendige en diverse woningvoorraad is het essentieel om rekening te houden met de vraag vanuit de bewoners. Ook is het belangrijk een aantrekkelijke vestigingslocatie te zijn voor instromers vanuit de rest van de MRA.

Ontwikkellocaties bieden mogelijkheden tot divers palet aan woonmilieus
De aangewezen ontwikkellocaties Centrum-Oost, Kogerveldwijk en Achtersluispolder liggen verspreid over de gemeente en zijn zeer uiteenlopend qua karakter. De locaties bieden daarmee mogelijkheden voor ontwikkeling van verschillende woonmilieus. Zo biedt Achtersluispolder – nu nog een bedrijventerrein aan het Noordzeekanaal – door de bijzondere ligging, de ruimte en het industriële karakter, mogelijkheden voor een bijzonder stedelijk woonmilieu.

Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Zaanstad ondersteund door te adviseren bij het opstellen van kansrijke woonprogramma’s. Ook brachten wij de vraag naar maatschappelijke voorzieningen in beeld.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op dit gebied? Neem contact op met Frans Wittenberg via fw@stedplan.nl of 06-20281064.

DATUM Deel deze pagina

gerelateerde informatie

nieuwe woonvormen

Opkomst nieuwe woonvormen

Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een traditioneel appartement of grondgebonden woning. We worden steeds flexibeler, zowel qua relaties, werk, mobiliteit als Lees meer