Wijk Ontwikkelingsmaatschappij Stationsbuurt en Oude Centrum Den Haag

In maart 2007 heeft het college van burgemeester en wethouders het ontwikkelkader Stationsbuurt-Oude Centrum vastgesteld. Hiermee zet de gemeente Den Haag vaart achter het uitvoeren van de plannen in deze twee wijken. Een belangrijk instrument is in dit kader de Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM). Woningcorporatie Staedion en de Gemeente Den Haag hebben samen de WOM opgericht . Deze beheer maatschappij gaat panden aankopen, opknappen en beheren. Er wordt vooral gebouwd voor studenten, starters en hoge inkomens waardoor het dynamisch en stedelijk karakter van de buurt wordt versterkt. Dat is goed voor de veiligheid en leefbaarheid. Bureau Stedelijke Planning heeft op verzoek van de gemeente Den Haag een projectmanager geleverd om de oprichting van de WOM voor te bereiden.

Verantwoordelijk wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen): ‘De Stationsbuurt en het Oude Centrum zijn wijken met een dynamische en stedelijke uitstraling. Daar heeft onze stad behoefte aan en daarom willen we er graag in investeren. Het is tijd om vaart achter de uitvoering te zetten, want de goede plannen zijn er al. De WOM is een goed hulpmiddel hierbij!” De Wijk Ontwikkelingsmaatschappij (WOM) gaat 400 panden beheren en gaat hiervan een groot deel opknappen of verkopen en gaat mogelijk ook panden aankopen. Door deze aanpak verbetert de bouwkundige staat van de gebouwen en neemt de kwaliteit van het woon-, winkel-, en horeca-aanbod toe. Hiermee verbetert de uitstraling van beide wijken. Naast de nieuwbouw- en renovatieplannen van de WOM, vindt met het ontwikkelkader afstemming plaats van allerlei lopende plannen en particuliere initiatieven in de Stationsbuurt en het Oude Centrum op het gebied van cultuur, leefbaarheid, veiligheid, openbare ruimte en vastgoed.

De plannen moeten het gebied het karakter geven van een Haags Quartier Latin. Een wijk die een ontmoetingsplaats is voor kennis en cultuur, met een gevarieerde bevolking. Dat wordt onder andere bereikt door het bouwen van diverse soorten woningen. Maar ook door de kwaliteitsverbetering van horeca en het winkelaanbod en het vergroten van de veiligheid. Alle plannen dienen binnen 10 jaar te worden uitgevoerd. Ook is dan het achterstallig onderhoud aan panden in de wijk weggewerkt. Het ontwikkelkader is het afgelopen jaar gemaakt in overleg met alle betrokken bewonersorganisaties, ondernemersverenigingen en diverse huiseigenaren uit de wijken.

DATUM OPDRACHTGEVER Gemeente Den Haag Deel deze pagina