Woningbouw Haven-Stad Amsterdam vraagt om winkels en horeca

Haven-Stad is een groot transformatiegebied in Amsterdam West waar uiteindelijk 45.000 nieuwe woningen tot stand komen. Bureau Stedelijke Planning heeft in opdracht van de gemeente een ruimtelijk-economische strategie ontwikkeld voor de commerciële voorzieningen van fase 1. Hieruit blijkt dat in deelgebied Sloterdijk I, globaal tussen de Houthavens en de A10 West, behoefte is aan een klein wijkcentrum met food en horeca. In Sloterdijk Centrum is meer mogelijk. Hier wordt een nieuw en aantrekkelijk internationaal centrum voorzien dat voorziet in een breed en eigentijds aanbod aan winkel- en horecavoorzieningen.

Haven-Stad betreft de Sloterdijken, het havengebied binnen de ring A10 en de Noordelijke IJ-oevers. De transformatie van dit gebied verloopt in verschillende fases. De combinatie van werken en wonen in een prettige leefomgeving met bijbehorende voorzieningen staat voorop. De eerste fase van de transformatie van Haven-Stad naar een hoogstedelijk woonwerkgebied bestaat grofweg uit het gebied rondom Station Sloterdijk, Sloterdijk I en het Zaanstraat Emplacement. Hier komen bij voltooiing 20.000 tot 27.000 mensen te wonen. De huidige voorzieningenstructuur van winkels en horeca in (de omgeving van) Haven-Stad kan niet in de dagelijkse behoeften van de toekomstige inwoners voorzien. Dit komt door de afstand en barrières in en rond het gebied. Maar ook door de grote vraag naar winkel- en horecavoorzieningen van de nieuwe inwoners.

Een aantrekkelijk en hoogstedelijk woon-werkgebied vraagt om goed toegankelijke commerciële voorzieningen. Voor de inwoners van Sloterdijk I zal een wijkverzorgend winkelgebied dat met name gericht is op de dagelijkse boodschappen voorzien in de eerste levensbehoeften. In Sloterdijk Centrum zijn de mogelijkheden uitgebreider en meer divers. Dit komt onder meer door de aanwezigheid van het HOV-knooppunt, het grote aantal kantoren, diverse hotels en de komst van bijvoorbeeld leisure-hotspot The Ven. Hierdoor heeft het gebied aanzienlijke bovenwijkse en internationale potenties. Een aantrekkelijk centrum dat niet alleen gericht is op de dagelijkse boodschappen kan deze positie versterken. Het aanbod dient zich hier bij voorkeur te richten op services, experience en gemak, met een focus op nieuwe vormen van detailhandel (met een internationaal karakter en gericht op gemak) en allerhande horecagelegenheden.

Naast deze twee centra biedt fase 1 van Haven-Stad kansen voor unieke horeca-concepten, bijvoorbeeld aan de randen en in de groene delen van het gebied. Dit draagt bij aan de doelstelling hier een hoogstedelijk en aantrekkelijk leefmilieu te creëren.

DATUM LOCATIE Amsterdam OPDRACHTGEVER gemeente Amsterdam CONTACTPERSOON dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie