Woonvisie binnenstad Zwolle

De gemeente Zwolle spreekt in de Omgevingsvisie ‘Mijn Zwolle van morgen 2030’ en de Woonvisie uit 2017 de ambitie uit om te groeien en verder te verstedelijken. Deze verstedelijking uit zich onder meer in een concentratie van menselijke activiteiten, bebouwing en een nieuwe dynamiek. Hierbij is het belangrijk dat de schil rondom de historische binnenstad verder verstedelijkt en daarmee qua sfeer en beleving beter aansluit op de historische binnenstad. Onderdeel van de groeiopgave is het huisvesten van studenten.

Om deze groei te bewerkstelligen wil Zwolle de komende jaren veel woningen toevoegen in het centrumgebied. Het centrumgebied is de benaming voor de oude binnenstad, de eerste schil van buurten hier omheen en de spoorzone.

Bureau Stedelijke Planning heeft de woonbehoefte in het Zwolse centrumgebied in beeld gebracht. Wij concludeerden dat Zwolle door de ligging en goede bereikbaarheid functioneert als centrum van Noordoost-Nederland en bovendien een groeiende aantrekkingskracht heeft op verhuizers uit de Randstad. Zwolle heeft vanuit deze rol een enorme groei- en verstedelijkingspotentie die nog onvoldoende benut wordt. Door de juiste producten te bouwen voor de juiste doelgroepen kunnen succesvol circa 10.000 woningen toegevoegd worden in het centrumgebied.

Ons onderzoek dient als bouwsteen voor de uitwerking van deze groei- en verstedelijkingsambities. Het levert een goed onderbouwd inzicht in de marktkansen voor wonen in het centrumgebied en een visie op de succesvolle ontwikkeling van woningen in dit gebied.

DATUM LOCATIE Centrumgebied Zwolle OPDRACHTGEVER Gemeente Zwolle Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Wonen is meer dan stenen

Versnelling van de woningbouw staat in het middelpunt van de belangstelling. De economie is in korte tijd zeer sterk aangetrokken en de woningmarkt draait op Lees meer