Onderzoek zakelijke dienstverlening Zwolle: creatieve, innovatieve Hanzestad

De zakelijke dienstverlening is belangrijk voor de Zwolse economie, deze sector is goed voor bijna 20% van de totale werkgelegenheid. De stad groeit hard en wil de kansen verzilveren om deze sector nog verder te versterken. Wij deden in opdracht van deze gemeente onderzoek naar de potentie van de zakelijke dienstverlening voor Zwolle. In de context van de ontwikkeling van de zakelijke dienstverlening in Nederland en de ruimtelijk-economische positie van Zwolle is onderzocht hoe kansrijke segmenten het best gefaciliteerd kunnen worden op de juiste locaties in de stad. Daarbij is focus op de sterkste werklocaties en optimale aansluiting bij de vestigingscriteria en strategie.

De stedelijke economie verandert. Multifunctionele locaties op belangrijke OV-knooppunten zijn in trek bij kantoorgebruikers in ‘the battle for talent’. Ontmoeting, interactie en een hoogwaardige openbare ruimte zijn de kenmerken van de meest succesvolle kantorenlocaties. Schaalverkleining, flexibiliteit en de groei van het aantal eenmanszaken vraagt om ander vastgoed.

Zwolle als creatieve, innovatieve Hanzestad heeft met de Spoorzone een belangrijke troef in huis. De stad kan hier een aantrekkelijk woonwerkgebied op een multimodaal ontsloten locatie met hoogwaardige openbare ruimte en een mix aan functies realiseren. Het onderzoek toont aan dat de zakelijke dienstverlening een cruciale schakel is in een innovatief ecosysteem voor stuwende economie, met name rondom software, nieuwe technologieën en digitalisering. Door grote leegstaande kantoren geschikt te maken voor kleinschaligere eindgebruikers en flexwerken, passen deze beter bij de toekomstige doelgroepen. Ondersteunende voorzieningen als horeca en congresfaciliteiten en een ruimtelijke koppeling, kennisuitwisseling en innovatietrajecten met de campus van Windesheim maken het gebied compleet.

Voor de drie toplocaties voor de versterking van de zakelijke dienstverlening in Zwolle stelden wij gebiedspaspoorten op als inspiratie en kader voor de doorontwikkeling. Stadbreed en per locatie zijn de meest kansrijke instrumenten benoemd voor de uitvoering. Zo is bijvoorbeeld een actieve acquisitie en warme ontvangst van zowel startups en instromende bedrijven, als internationaal talent met het inrichten van een dedicated Taskforce kansrijk. Een dergelijke Taskforce kan bijvoorbeeld startups begeleiden in het vinden van een bedrijfslocatie, scale-ups naar doorgroeimogelijkheden, internationaal talent faciliteren richting banen en huisvesting, de samenwerking tussen bedrijven en onderwijs verbeteren, en Zwolle als aantrekkelijke vestigingsstad actief promoten.

Interesse in het onderzoeksrapport? Neem dan contact op met Dennis Jansen van de gemeente Zwolle via D.Jansen@zwolle.nl.

DATUM LOCATIE Zwolle OPDRACHTGEVER Gemeente Zwolle CONTACTPERSOON ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Ruimte voor nieuwbouw kantoren Purmerend

De Nederlandse kantorenmarkt is de afgelopen periode veranderd en er spelen allerlei ontwikkelingen zoals veranderende vestigingscriteria en het belang van duurzaamheid. De gemeente Purmerend had Lees meer