Bureau Stedelijke Planning en Stibbe organiseren het seminar ‘Toepassing Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk’ in Eindhoven op 30 juni 2015

vakkennis

 

De Ladder voor duurzame verstedelijking is een nieuw instrument in de ruimtelijke ordening om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik. Bij overheden, projectontwikkelaars, juristen en planologen bestaan veel vragen over een juist en effectief gebruik van de Ladder. Doordat de Ladder in zijn korte bestaan intensief wordt gehanteerd, zijn er vele praktijkvoorbeelden waaruit lessen kunnen worden getrokken voor een nuttige en praktische toepassing van de Ladder. En, niet minder belangrijk, ook voor een Ladderaanpak die “Raad van State-proof” is. Op 10 maart jl. organiseerden Stibbe en Bureau Stedelijke Planning al eerder een seminar over de Ladder in Amsterdam. Omdat de belangstelling voor dat seminar overweldigend was, hebben wij besloten dit seminar nogmaals te houden, maar nu in Eindhoven, in de recent gerenoveerde Kazerne: podium en thuis voor kunst en design.

Eindhoven, dinsdag 30 juni 2015, 13.00 uur

Tijdens dit seminar wordt u o.a. geïnformeerd over de volgende aspecten van de Ladder

 • Het doel van de Ladder
 • In welke situaties deze toegepast kan en moet worden
 • De kansen die de toepassing biedt voor de stedelijke ontwikkeling
 • Inzichten van gemeenten, provincies en de NEPROM over de toepassing
 • De juridische valkuilen en recente jurisprudentie
 • Tips and tricks voor een degelijke onderbouwing van de drie treden

Na afloop van het seminar krijgt u de meest recente versie van de Handleiding en juridische Q & A Ladder voor duurzame verstedelijking uitgereikt. Deze Handleiding bevat niet alleen praktische tips voor een goede en gedegen verantwoording aan de Treden van de Ladder, maar ook een Q & A waarin alle relevante Ladderjurisprudentie wordt behandeld.

U kunt zich nog aanmelden door een email te sturen naar info@stedplan.nl

Graag zien wij u op 30 juni a.s.

Programma

 • 13.00 – 13.30       Ontvangst en registratie
 • 13.30 – 13.45       Opening
 • 13.45 – 14.15       Introductie en achtergrond Ladder
  Jacqueline Vrolijk, Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • 14.15 – 14.45       Planologische benadering Ladder
  Pieter van der Heijde, Algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning
 • 14.45 – 15.15       Juridische update Ladder
  Jan van Oosten, Advocaat bij Stibbe
 • 15.15 – 15.45       Pauze
 • 15.45 – 16.15       Toepassing van de Ladder in Noord-Brabant
  Marion Greidanus, Projectleider Ladder voor Duurzame Verstedelijking Noord-Brabant
 • 16.15 – 16.45       De ladder en projectontwikkeling in binnen- en buitenstedelijk gebied
  Jan Fokkema, Directeur NEPROM
 • 16.45 – 17.00       Sluiting
 • 17.00 – 19.00       Borrel

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie