Column Pieter van der Heijde: De synergie van maatschappelijk vastgoed in stedelijke centra

vakkennis

Het concentreren van maatschappelijk vastgoed in centrumgebieden biedt veel voordelen. Voor de maatschappelijke voorzieningen zelf creëert het economische synergie. Dit geldt ook voor andere (commerciële) voorzieningen in deze centra, zoals winkels en vrijetijdsfuncties, omdat de bestedingen hierdoor toenemen. Dit biedt een belangrijke bijdrage aan de continuïteit. Een toename van het aantal bezoekers aan centra bevordert bovendien de levendigheid. Dit is positief voor de uitstraling op de omliggende woonwijken waardoor ook de kwaliteit van deze gebieden toeneemt. Voor de gebruikers levert een concentratie van diverse voorzieningen vooral een toename van de keuzemogelijkheden en gemak op. Door combinatiebezoek vindt bovendien een reductie plaats van de mobiliteit. Een sterke concentratie van stedelijke functies maakt bovendien de aansluiting op hoogwaardige openbaar vervoersystemen mogelijk. Dit bevordert een duurzame stedelijke ontwikkeling.

Voor een verdere concentratie van maatschappelijk vastgoed met een bovenwijkse, stedelijke of regionale functie zijn met name nieuwe centra geschikt. In tegenstelling tot de historische centra is hier meer ruimte voor het faciliteren van deze voorzieningen. De wijkwinkelcentra zijn vooral geschikt voor een concentratie van maatschappelijk vastgoed met een verzorgende functie op wijkniveau.

 

Voor meer informatie:
Pieter van der Heijde (2015) Synergie van maatschappelijk vastgoed in stedelijke centra. In: Veuger, J. et al. (2015), Barometer Maatschappelijk vastgoed: Public Real Estate International.Koninklijke van Gorcum Assen.

 

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie