Consument wil gasloze woning

vakkennis

Duurzaam en aardgasloos bouwen is in opkomst. Mede door de aardbevingsproblematiek in Groningen zijn politiek, burgers, woningcorporaties en ontwikkelaars zich in toenemende mate bewust geworden van de urgentie van dit probleem. Samen met PAS, DWA, elf participerende gemeenten en het ministerie van BZK zochten we uit wat duurzame woningbouw betekent voor het grondprijsbeleid van gemeenten. Gemeenten ervaren soms problemen in onderhandelingen met ontwikkelaars over grondprijzen. Om de gemeentelijke duurzaamheidsambities te realiseren, vragen ontwikkelaars soms een korting op de grondprijs. Hamvraag van het onderzoek: kan dit anders? Een duurzame woning, die minder energie verbruikt en bovendien is voorbereid op de (gasloze) toekomst is immers meer waard, zo was de hypothese. Wij richtten ons op de onderzoeksvraag: is een extra energiezuinige nieuwbouwwoning daadwerkelijk meer waard dan een reguliere nieuwbouwwoning? Onze conclusie: de consument is klaar voor duurzaamheid.  

Bestaand onderzoek: duurzame woning is meer waard

Voor het marktonderzoek zijn verschillende bouwstenen gecombineerd. Zo is onder meer gekeken naar bestaande onderzoeken. In het verleden is het verband tussen energiezuinigheid en meerwaarde meerdere malen overtuigend aangetoond. Onder meer door Dirk Brounen van TIAS, de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Zo concludeerde hij dat een A-labelwoning gemiddeld € 12.000 meer opbrengt dan een vergelijkbare woning met energielabel D. Het verschil met een vergelijkbare D-label woning bleek zelfs € 25.000.

Consument is klaar voor duurzaamheid

Aanvullend op het literatuuronderzoek is in samenwerking met onderzoeksbureau EVA een enquête onder meer dan 1.000 consumenten afgenomen. De resultaten hiervan waren overtuigend: de consument is klaar voor duurzaamheid. Zo geeft 76% de voorkeur aan een gasloze woning. Datzelfde percentage wil tot € 10.000 extra betalen voor een zeer energiezuinige woning. Als de meerkosten van een zeer energiezuinige woning (deels) geleend kunnen worden, neemt de betalingsbereidheid verder toe: 82% wil dan tot € 15.000 extra betalen voor een energiezuinige woning. De overige 18% is bereid nog meer extra te betalen.

Verwachtingswaarde: duurzame woning is meer waard

Op basis van bovengenoemde en andere bouwstenen heeft Bureau Stedelijke Planning de toekomstige meerwaarde van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen bepaald. Deze is gedifferentieerd naar woningtype (een rijwoning is makkelijker energiezuinig te maken dan een vrijstaande woning) en woningmarkt. Dit laatste is gedaan omdat in een krappe woningmarkt de transactieprijzen fors hoger liggen. De procentuele meerwaarde van duurzaamheid ligt daarom lager. Ook hebben consumenten in deze markten minder te kiezen. Zij kunnen daarom minder kritisch zijn op energiezuinigheid. De verwachte meerwaarde van een zeer energiezuinige nieuwbouwwoning ligt tussen de 1-3% (vrijstaande woning in krappe woningmarkt) en 10-15% (appartement of rijwoning in ruime woningmarkt).

Meer weten? Neem contact op met Frans Wittenberg via fw@stedplan.nl of 06-20281064.

 

Deel deze pagina

gerelateerde informatie

nieuwe woonvormen

Opkomst nieuwe woonvormen

Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een traditioneel appartement of grondgebonden woning. We worden steeds flexibeler, zowel qua relaties, werk, mobiliteit als Lees meer