Het economisch belang van leisure en de rol van leisure in gebiedsontwikkeling

vakkennis

Nederlandse consumenten hebben steeds meer te besteden. De hoeveelheid beschikbare vrije tijd is de laatste jaren echter afgenomen. Dit betekent dat consumenten steeds de keuze moeten maken hoe ze hun vrije tijd willen invullen. Daarnaast wordt vrijetijdsbesteding, in dit onderzoek aangeduid met term ‘leisure’, steeds belangrijker in termen van economische activiteit. Bovendien is een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking werkzaam in de leisure sector. Ook zijn leisureprojecten steeds beter in staat om steden of regio’s, die voorheen nauwelijks aandacht genereerden, op de kaart te zetten.

Ondanks het feit dat leisure een steeds belangrijkere rol gaat spelen in Nederland, is er nog weinig
onderzoek gedaan naar deze sector. In tegenstelling tot de bedrijven-, kantoren- en winkelvastgoedmarkt is er weinig bekend over het economische belang van de leisuremarkt. Dit is opmerkelijk, omdat leisure een duidelijke meerwaarde kan bieden, zeker bij de herstructurering van bedrijventerreinen. Een goed voorbeeld hiervan is de positieve invloed die de ontwikkeling van het Westergasfabriek terrein heeft gehad op de vastgoedwaarden in de wijk Westerpark. Om deze reden heeft NVM Bedrijfs Onroerend Goed ervoor gekozen om in 2009 leisure door middel van dit onderzoek voor het voetlicht te brengen.

Meer informatie
PDF: Onderzoek naar de rol van leisure, horeca en cultuur in gebiedsontwikkeling

MEER INFORMATIE drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

‘Culture-led gentrification’

Culturele en sportvoorzieningen genereren economische spin-off, verschaffen een stad of buurt identiteit, maken de buurt aantrekkelijker en hebben een positief effect op vastgoedwaarden. Economische synergie Lees meer