De stappen in de realisatie van een aantrekkelijk woon-werkmilieu

vakkennis

Een aantrekkelijk woon-werkmilieu ontwikkelen: waar begin je? Er zijn talloze stappen die genomen moeten worden om tot de realisatie van een succesvol gebied te komen. Om het proces te vereenvoudigen hebben wij deze stappen teruggebracht tot een klantreis met vier belangrijke onderdelen. Hierbij is met name de samenhang tussen de verschillende onderdelen essentieel.

De klantreis

Wij definieerden vier belangrijke stappen in het proces om een succesvol woon-werkmilieu te kunnen realiseren. Samenhang is belangrijk, maar de stappen hoeven niet allemaal achter elkaar gezet te worden en kunnen parallel doorlopen worden. U richt zich allereerst op de meest logische stap in uw proces.

  • Stedelijke strategie en kansrijke locaties
  • Visie op programma en ruimte
  • Financiële strategie en business case
  • Instrumentarium

Stedelijke strategie en kansrijke locaties
Het is belangrijk om op groter schaalniveau te kijken welke plekken kansrijk zijn om te verdichten en vermengen en welke plekken juist beschermd moeten worden. Zo ontstaat er de benodigde schuifruimte die ontbreekt wanneer alleen naar individuele cases gekeken wordt.

Visie op programma en ruimte
Naast de ruimtelijke uitwerking moet er goed worden nagedacht over de gewenste programmamix. Welke spelregels ga ik toepassen? Hoe kun je sterke synergie bevorderen? Inzicht in zowel de werken als wonen doelgroepen is belangrijk voor een goede visie.

Financiële strategie en business case
Het financiële plaatje wordt vaak vergeten aan het begin. Maar: “mooie plaatjes alleen volstaan niet”, aldus Frans Wittenberg in het BSP webinar over effectieve woon-werkmilieus. Als er geen business case is, komt de ontwikkeling niet op gang. Welke opbrengsten kunnen we in het gebied realiseren en hoe kunnen we die opbrengsten op de juiste manier investeren? Een goede gebiedsexploitatie is belangrijk.

Instrumentarium
Goed nadenken over het instrumentarium voorkomt conflicten. Denk aan contractuele en planologische borging. Hoe kunnen we dit op een goede manier vastleggen in het bestemmingsplan? En hoe voorkomen we conflicten tussen wonen en werken?

Werksessie op maat ‘routekaart tot een succes’

Wilt u concrete stappen zetten en de ontwikkeling van uw woon-werkmilieu een impuls geven? Wij gaan graag samen met u aan de slag om dit ingewikkelde proces te vereenvoudigen. Tijdens een werksessie op maat helpen we u te bepalen op welke stap van de klantreis u zich het beste kunt richten. We brengen structuur aan in de te nemen acties en komen zo samen met u tot een heldere routekaart tot succes.

Neem contact op met Joris Quaedflieg of Frans Wittenberg voor meer informatie over de mogelijkheden van een werksessie op maat.

Tijdens het webinar innovatie woon-werkmilieus op 28 mei 2020 vertelden Joris en Frans over de vier stappen in de klantreis

MEER INFORMATIE Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Vier lessen over menging wonen en werken

Het mengen van wonen en werken is hot. De laatste jaren is Bureau Stedelijke Planning in toenemende mate als adviseur en projectleider betrokken bij integrale gebiedsontwikkelingen in heel Nederland waarbij het mengen Lees meer