Een goede economische visie leidt tot meer werkgelegenheid

vakkennis

Recessie vraagt om visie
In deze economisch zware tijd hebben veel gemeenten te maken met afnemende werkgelegenheid, vaak in meerdere sectoren, waardoor de werkloosheid verder oploopt. Dit heeft ook zijn weerslag op de bedrijventerreinen, de kantorenlocaties en het centrum, waar leegstand toeneemt. Zo heeft de negatieve economische spiraal ook ruimtelijke en sociale consequenties. Omdat een gemeente haar schaarse budget maar één keer kan uitgeven, vraagt deze recessie een goede visie op basis van een gedegen economische analyse. Bureau Stedelijke Planning heeft een methodiek die leidt tot een heldere strategie met een concreet uitvoeringsprogramma van activiteiten op korte en lange termijn.

P1010468

Huidige staat economie en impact crisis
We starten met een cijfermatige analyse van de huidige staat van de economie. Hierbij maken we een vergelijking met de regio en met vergelijkbare gemeenten. Dit wordt aangevuld met een analyse van de werklocaties ter plaatse en interviews met sleutelinformanten om de impact van de crisis in beeld te brengen. Al deze informatie verwerken we met relevante economische trends en ontwikkelingen op lokaal, regionaal en (inter)nationaal niveau in een economische visie.

Economische strategie met concrete projecten
Vanuit deze visie wordt samen met de stakeholders een strategie uitgestippeld om de economie van de gemeente optimaal te versterken. Deze strategie vertalen we vervolgens in een concreet uitvoeringsprogramma met projecten. Per project staat omschreven wat het resultaat moet zijn, waarom het project urgent is en wat van elke stakeholder wordt verwacht. Het versterken van de economie lukt alleen door samenwerking. Daarom vindt Bureau Stedelijke Planning het belangrijk heldere afspraken te maken. Afspraken waarop stakeholders elkaar kunnen aanspreken.

Social media
Tijdens het proces worden diverse stakeholders uitgenodigd voor werkconferenties op het gemeentehuis. De ervaring leert echter dat vooral kleinere bedrijven minder tijd hebben om deel te nemen aan deze creatieve sessies. Toch is het van belang dat ook zij hun individuele inbreng hebben in het proces. Hiervoor maken wij gebruik van social media: LinkedIn met ondersteuning van Twitter. LinkedIn is een professioneel platform voor focusgroepen. De meeste ondernemers hebben een LinkedIn account en zijn gewend op dit platform deel te nemen aan discussies over zakelijke aangelegenheden.

Voor meer informatie:
Drs. Pieter van der Heijde, pvhd@stedplan.nl, 06-51496248

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Het ‘nieuwe werken’

Het ‘nieuwe werken’ staat momenteel sterk in de belangstelling. Velen vinden het helemaal niet zo’n nieuw fenomeen. Twintig jaar geleden bestonden de kantoortuin en de Lees meer