Groen licht voor de bouw

vakkennis

Mei 2017 – De bouwsector herstelt zich. Na een stijging van de productie nam vorig jaar ook het aantal banen toe. Vooral in de zuidvleugel van de Randstad. Door de sterke groei van het aantal zzp’ers is sprake van schaalverkleining en een toename van de behoefte aan kleinschalige bedrijfsunits. Volgens Bureau Stedelijke Planning zal het herstel in de bouw doorzetten. Met name door de grote behoefte aan nieuwe woningen, bedrijfshuisvesting en zorgvastgoed. Daarnaast door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid die aanvullende eisen stellen aan het vastgoed.

 

Door de economische crisis heeft de bouw een moeilijke periode doorgemaakt. Tussen 2011 en 2016 is de werkgelegenheid in deze sector gemiddeld met 12% gedaald. Op dit moment is het aantal banen in de bouw nog steeds flink lager (-9%) dan voor de crisis (Figuur 1). Maar inmiddels is wel sprake van verbetering. In 2016 is de werkgelegenheid met 5% gegroeid ten opzichte van 2015. De bouwproductie was al eerder aangetrokken.


 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral de oostelijke helft van het land zwaar getroffen

Vooral in het noordoostelijke en zuidoostelijke deel van het land is de bouwsector in de afgelopen vijf jaar sterk gekrompen (figuur 2: klik op afbeelding voor een goeie weergave). In het afgelopen jaar is met name de werkgelegenheid in de Randstad fors aangetrokken. Pieter van der Heijde, algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning: “Opvallend is dat er grote verschillen bestaan tussen de noord- en zuidvleugel. Zo nam de werkgelegenheid in de bouw in het afgelopen jaar sterk toe in de zuidvleugel, terwijl de noordvleugel maar een bescheiden groei liet zien


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schaalverkleining

De afgelopen periode heeft de bouwsector te maken gehad met een sterke schaalverkleining. Het aantal werknemers per bouwbedrijf is tussen 2006 en 2016 in Nederland met 43% afgenomen. In de afgelopen paar jaar vlakte dit enigszins af, maar nog steeds is er sprake van een daling van het aantal werknemers per vestiging. In het afgelopen jaar was sprake van een daling met 6%. Deze schaalverkleining komt met name door de toename van het aantal ZZP’ers in de bouw. Bureau Stedelijke Planning verwacht dat de schaalverkleining zal leiden tot een toename van de vraag naar kleinschalige bedrijfsunits. Vooral in de grote steden zal deze vraag toenemen. Veel ZZP-ers en kleine bedrijven in de bouw betreffen stadsverzorgende bedrijvigheid. Een vestiging in of nabij de stad is hierbij van belang. Het opsplitsen van leegstaande grote bedrijfspanden kan uitkomst bieden voor de toenemende vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten.

 

Groen licht voor de ontwikkeling van de bouw

Als gevolg van de economische groei zal de werkgelegenheid in de bouw naar onze verwachting verder toenemen. Niet alleen door de productie van nieuwe woningen, maar ook door de behoefte aan nieuwe bedrijfshuisvesting en verbouw van bestaand vastgoed. Bovendien zal door de vergrijzing in toenemende mate sprake zijn van de (ver)bouw van zorgvastgoed. Ook de urgente omslag naar duurzaamheid bieden kansen voor de bouwsector. Een voorbeeld is het verplicht stellen van energielabel C voor kantoren in 2023.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie