Handleiding Ladder voor duurzame verstedelijking en juridische Q&A

vakkennis

De Ladder voor duurzame verstedelijking (Ladder) is een actueel en relevant thema in de ruimtelijke ordening. Door tendensen als lokale bevolkingskrimp door ontgroening en vergrijzing, de afnemende behoefte aan fysieke winkels door een toename van internetverkoop en de afnemende behoefte aan kantoren door ‘het nieuwe werken’, is er in veel gebieden feitelijk minder behoefte aan nieuwe verstedelijking. Tegelijkertijd streeft iedere kern naar het op peil houden van een gepast voorzieningenniveau om de lokale leefbaarheid op peil te houden of om de rol als regionale centrumfunctie te kunnen vervullen. Om te voorkomen dat voor leegstand wordt gebouwd, is regionale afstemming het sleutelwoord.

De Treden van de Ladder zijn de instrumenten aan de hand waarvan tot een gebalanceerde regionale ontwikkeling kan worden gekomen. Wij merken echter dat bij overheden, juristen en planologen veel vragen bestaan over een juist en effectief gebruik van de Ladder.

Daarom hebben wij deze Handleiding opgesteld, die handvatten biedt om te komen tot een nuttige en praktische toepassing van de Ladder die bovendien “Raad van State”-proof is.

Het eerste deel van deze Handleiding bevat praktische tips voor een goede en gedegen verantwoording aan de Treden van de Ladder, het tweede deel bevat een juridische Q&A op basis van uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot en met 11 maart 2015 heeft gedaan.

 

Download hier: De handleiding LDV en juridische Q&A

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie