Handleiding nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking en juridische Q&A

vakkennis

De Ladder voor Duurzame Verstedelijking (de Ladder) is een actueel en relevant thema in de ruimtelijke ordening. Sinds de opname van de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening op 1 oktober 2012 wordt dit instrument nu op grote schaal toegepast. De toepassing van de Ladder heeft tot veel onduidelijkheid geleid bij overheden, juristen en planologen. Voor de Minister van Infrastructuur en Milieu was dit aanleiding om een wijziging van de betreffende wetsartikelen op te stellen. Het ontwerp van deze wijziging is op 23 juni 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Ladder is een instrument waarmee tot een gebalanceerde regionale ontwikkeling kan worden gekomen. Om de systematiek van de Ladder te verduidelijken en de toepassing van de Ladder in de praktijk te vereenvoudigen hebben Bureau Stedelijke Planning en Stibbe in 2015 een Handleiding opgesteld. Voorliggende Handleiding betreft een aangepaste versie die is gebaseerd op de Nieuwe Ladder en de inzichten die zijn ontstaan op basis van recente jurisprudentie. De Handleiding biedt hiermee handvatten om te komen tot een nuttige en praktische toepassing van de Ladder die bovendien “Raad van State-proof” is.

Het eerste deel van deze handleiding geeft de systematiek van de huidige en nieuwe Ladder op hoofdlijnen weer. Het tweede deel bevat praktische tips voor een goede en gedegen verantwoording aan zowel de huidige als de Nieuwe Ladder. Het derde deel betreft een juridische Q & A op basis van de uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot en met 31 augustus 2016 over de huidige Ladder heeft gedaan. Het vierde deel bevat een analyse van de voorgenomen wijzigingen van de Ladder en de betekenis daarvan voor de Ladderpraktijk.

 

Download hier: Handleiding nieuwe Ladder en juridische Q&A

 

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina