Het ‘nieuwe werken’

vakkennis

Het ‘nieuwe werken’ staat momenteel sterk in de belangstelling. Velen vinden het helemaal niet zo’n nieuw fenomeen. Twintig jaar geleden bestonden de kantoortuin en de flexplek immers ook al. Maar het nieuwe werken omvat veel meer, zoals:
• (tot op zekere hoogte) je eigen werktijden en werkplek bepalen, op kantoor, thuis of onderweg;
• vertrouwen, in plaats van controle; beoordeling op output in plaats van aanwezigheid;
• een stimulerende en inspirerende werkomgeving;
• interactie en kruisbestuiving tussen collega’s en anderen.

Het nieuwe werken lijkt op grote schaal navolging te krijgen en Bureau Stedelijke Planning neemt de gevolgen consequent mee in zijn prognoses, marktonderzoek en advies.

Verandering in werkcultuur
Het nieuwe werken kan zich ontwikkelen door een verandering in onze werkcultuur. Voorheen was de dominante werkcultuur grotendeels gebaseerd op industriële productie. Werkduur en output waren gekoppeld; het was van belang dat iedereen op hetzelfde moment, op dezelfde plek aan hetzelfde productieproces deelnam. Tegenwoordig is veel werk informatiegedreven. De huidige informatie- en communicatietechnieken maken het mogelijk om op elk moment en op iedere plek te werken. Werk en gezin worden steeds vaker gecombineerd. Tegelijkertijd wordt de mobiliteitsproblematiek steeds groter en gaan de kosten van fysieke verplaatsing omhoog. Het nieuwe werken kan een oplossing bieden.
Aan de andere kant: voor creatieve (niet gestandaardiseerde) werkzaamheden is face-to-face contact erg belangrijk. Zo heeft Yahoo het thuiswerken in de eigen organisatie teruggedrongen. Dit terwijl de ICT-sector lange tijd als voorbeeld gold voor het nieuwe werken.

Silodam-2 017

Ruimtegebruik omlaag
Door het nieuwe werken daalt het ruimtegebruik per werknemer. Was dit in de jaren negentig ruim 30 m2, anno nu bedraagt het nog maar 20 m2. De verwachting is dat het nog 15 tot 30% zal afnemen. Microsoft heeft bijvoorbeeld het ruimtegebruik per werknemer al teruggedrongen naar 15 m2. Deze trend heeft grote gevolgen voor de vraag naar kantoren, die daardoor evenzeer zal afnemen.

Third places
Het belang van third places (werkplekken anders dan op het werk of thuis) neemt toe. Bibliotheken, cafés en business centers worden steeds meer gebruikt als werkplek. Dit hangt ook samen met de toename van zzp’ers en bedrijfjes die klein willen blijven en veelvuldig samenwerken in tijdelijke verbanden.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie