Hoe willen babyboomers wonen als ze oud zijn?

vakkennis

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Daarnaast worden de woonwensen van ouderen steeds diverser. De generatie babyboomers die nu oud wordt heeft geheel andere woonwensen dan de huidige generatie ouderen. Bureau Stedelijke Planning doet doorlopend onderzoek naar woonwensen van ouderen.

Iedere levensfase kent verschillende verhuismotieven. Vanaf het 55ste levensjaar kan er een heroriëntatie komen op het wonen omdat de kinderen het huis verlaten. In de periode 65-75 jaar heeft men meer tijd en wordt het mogelijk de ideale woonomgeving te kiezen zonder rekening te hoeven houden met de werklocatie. Vaak speelt de nabijheid van de kinderen en kleinkinderen wel een rol bij de locatiekeuze. Vanaf 75 tot 80 jaar gaan fysieke beperkingen vaker een rol spelen en wordt de aanwezigheid van zorgvoorzieningen belangrijker bij de keuze van de woning.

Over het algemeen kan gesteld worden dat ouderen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen en liever niet verhuizen. Uit het woononderzoek Nederland (woOn2012) blijkt dat minder dan 15% van de 65 plussers binnen 2 jaar wil verhuizen en slechts 5% verhuist ook daadwerkelijk. Verhuizing vindt vaak pas plaats wanneer dit door zorgbehoefte noodzakelijk is. De verhuizing vindt over het algemeen plaats over korte afstand vanwege de grote binding met de buurt of de stad.

Bij een zorgbehoefte wordt de grootte van de woning minder belangrijk, maar de zorggarantie en aanvullende diensten zoals activiteiten zijn dan wel van belang. Als ouderen kiezen voor een seniorenwoning geeft het merendeel de voorkeur aan een aanleuningwoning. Een groot deel heeft ook interesse in een zelfstandige woning (appartement tussen de 30 en 50 m2) in een verzorgingstehuis met voorzieningen. Veel ouderen vinden het van belang dat in dergelijke complexen diensten worden geleverd, waaruit men zelf kan kiezen. Bij de keuze voor het wonen in een verzorgingstehuis kan er een onderscheid gemaakt worden tussen grootschalig wonen en kleinschalige zorgcomplexen. Vanwege de keuze in sociale contacten en de anonimiteit geeft een grote groep ouderen de voorkeur aan grootschalig wonen. Bovendien is er vaak meer keuze en verscheidenheid in activiteiten in grootschalige zorgcomplexen.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Strategische visie op wonen voor Wijk bij Duurstede

/ gemeente Wijk bij Duurstede, BPD (Bouwfonds) en woningcorporatie Volksbelang

Wijk bij Duurstede wil meer inzicht in de huidige situatie op de woningmarkt, de opgaven voor de komende jaren en gewenste woonproducten. De gemeente Wijk Lees meer