Innovatieve woon-werkmilieus: meerwaarde creëren in acht punten

vakkennis

Bij het ontwikkelen van innovatieve woon- en werkmilieus is het belangrijk om te bedenken welk type stedelijke milieus voor de toekomst gemaakt kunnen worden. Gebieden die interessant zijn voor de stad en echt een aanvulling zijn. De sleutel is verdichten en vermengen. Mengen wanneer dit meerwaarde geeft en zoneren wanneer dit moet. Door bedrijfsfuncties die niet te combineren zijn met wonen – de zwaardere categorieën – te intensiveren op plekken waar dit wel kan, speel je ruimte vrij voor andere kansrijke locaties. Op deze locaties kan een combinatie van lichtere bedrijvigheid en andere functies als wonen, maar ook voorzieningen, interessante nieuwe gebieden maken. Gebieden met commercieel verdienvermogen. Wijs duidelijk gebieden aan waar je niet aan gaat zitten en waar de puur economische functie zich kan ontwikkelen. Kies alleen voor mengen wanneer dit een meerwaarde oplevert voor bepaalde gebieden, voor de economie in de stad of omdat er een bepaalde vraag vanuit doelgroepen voor wonen ligt.

Meerwaarde creëren in 8 punten
  1. Verbreding aanbod stedelijke milieus
  2. Aansluitend op vestigingscriteria
  3. Interactie in de openbare ruimte
  4. Eyes on the street
  5. Behoud werken in de stad
  6. Behoud talent in de stad
  7. Kwaliteit en betaalbaarheid door verevening
  8. Flexibiliteit in programma

Op 28 mei 2020 organiseerde Bureau Stedelijke Planning het webinar ‘Vergroot uw aantrekkingskracht met innovatieve woon- en werkmilieus’. In dit fragment leggen Frans Wittenberg en Joris Quaedflieg uit wat de meerwaarde van mengen is en hoe je dit kunt creëren.

MEER INFORMATIE Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Vier lessen over menging wonen en werken

Het mengen van wonen en werken is hot. De laatste jaren is Bureau Stedelijke Planning in toenemende mate als adviseur en projectleider betrokken bij integrale gebiedsontwikkelingen in heel Nederland waarbij het mengen Lees meer