Leisure en de Ladder voor duurzame verstedelijking

vakkennis

Met de intrede van de Ladder voor duurzame verstedelijking moet de actuele regionale behoefte aan nieuwe stedelijke voorzieningen aangetoond worden. Ook leisure is een stedelijke voorziening, waarvoor de drie treden van de Ladder dus doorlopen moeten worden. Bureau Stedelijke Planning voert met grote regelmaat markt- en behoefteonderzoeken uit naar diverse leisurevoorzieningen. Dit doen wij onder andere voor hotels, bioscopen, wellnesscentra, horecabedrijven, (indoor family) entertainment en recreatiewoningen.

De laatste jaren duikt leisure steeds vaker op bij integrale vastgoedontwikkelingen. Leisure heeft de kracht om een gebied een onderscheidend vermogen en sterk(er) imago geven en op die manier bezoekers, bewoners, bedrijven en andere voorzieningen aan te trekken. De economische spin-off van leisuretrekkers als bioscopen en musea, waarvan bezoekersaantallen kunnen oplopen van honderdduizend tot een miljoen of meer op jaarbasis, is fors. De indirecte of afgeleide bestedingen en werkgelegenheid zijn vaak veel groter dan de directe (bij de voorziening zelf). De wijde omgeving profiteert mee.

Een andere trend is dat leisurevoorzieningen steeds vaker gebundeld worden, al dan niet in een geïntegreerd concept. Een voorbeeld van dat laatste is een Family Entertainment Center (FEC). Momenteel zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van een drietal FEC’s verspreid over Nederland. Met de term wordt een (over het algemeen overdekt) cluster van vrijetijdsvoorzieningen aangeduid. Hierin komen functies als bowling, lasergaming, glowgolf, gamestate, trampoline springen, een hoogteparcours, een indoor speeltuin en bijvoorbeeld ook een bioscoop samen. Door clustering is een FEC in staat om een grotere, regionale markt te bedienen. De consument bepaalt zelf welke activiteiten zij gaan ondernemen en koopt per activiteit een toegangskaartje. Voorbeelden hiervan zijn Superfun in Amersfoort en het Leisure Dome in Kerkrade. De combinatie met horeca, wereldrestaurants en/of fast service, zorgt voor een compleet dagje uit voor de hele familie.

Door het hele land lopen verschillende initiatieven voor vergelijkbare leisureclusters. Bureau Stedelijke Planning ondersteunt diverse initiatiefnemers en/of gemeenten met behoefteonderzoeken. In een dergelijk onderzoek wordt de huidige (en ook toekomstige vraag) afgezet tegen het bestaande en geplande aanbod. Op die manier wordt duidelijk of er in een regio behoefte is aan de nieuwe ontwikkeling. Voor een complete toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking kan ook een locatieafweging en effectenanalyse worden toegevoegd. In die laatste wordt nagegaan wat de effecten van de ontwikkeling op de bestaande (voorzieningen)structuur zullen zijn. Desgewenst kunnen we met behulp van de toets aan de Ladder ook reflecteren op het planconcept en de randvoorwaarden schetsen voor een succesvolle ontwikkeling. Een reflectie op het businessplan behoort ook tot de mogelijkheden.

 

 

MEER INFORMATIE drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Urban leisure in facts & figures

Wat is urban leisure en wat heb je eraan als stad? Van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) verscheen het uitgebreide Leisuremarktonderzoek. De meest relevante Lees meer