Meer markt voor beleggershuurwoningen

vakkennis

De doorstroming op de woningmarkt kwam tot stilstand door te hoog opgelopen huizenprijzen, aanscherping van de voorwaarden voor hypotheekverstrekking en de onzekere economische vooruitzichten. Gemeenten, beleggers en ontwikkelaars zien de komende periode kansen in het huursegment. Vooral de vrije huursector zal belangrijker worden door dalende investeringen van corporaties en de aanpak van ‘scheefwoners’. Daar komt bij dat flexibiliteit in de woonsituatie voor veel consumenten steeds belangrijker is. Voor eigenaars van vastgoed kan tijdelijke verhuur, eventueel in combinatie met herbestemming, bijvoorbeeld als woonruimte, een aantrekkelijk alternatief zijn. Recente aanpassingen van de wet maken dit ook eenvoudiger.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina