Meer markt voor beleggershuurwoningen

vakkennis

De doorstroming op de woningmarkt kwam tot stilstand door te hoog opgelopen huizenprijzen, aanscherping van de voorwaarden voor hypotheekverstrekking en de onzekere economische vooruitzichten. Gemeenten, beleggers en ontwikkelaars zien de komende periode kansen in het huursegment. Vooral de vrije huursector zal belangrijker worden door dalende investeringen van corporaties en de aanpak van ‘scheefwoners’. Daar komt bij dat flexibiliteit in de woonsituatie voor veel consumenten steeds belangrijker is. Voor eigenaars van vastgoed kan tijdelijke verhuur, eventueel in combinatie met herbestemming, bijvoorbeeld als woonruimte, een aantrekkelijk alternatief zijn. Recente aanpassingen van de wet maken dit ook eenvoudiger.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur en managing consultant Centrum en Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is Sociaal Geograaf en heeft 25 jaar ervaring in de stedelijke planning.
Deel deze pagina