Methodiek circulaire herstructurering koppelt opgave verouderde bedrijventerreinen en klimaatdoelstellingen

vakkennis

Bureau Stedelijke Planning heeft een methodiek ontwikkeld voor circulaire herstructurering van bedrijventerreinen waarmee twee complexe problemen tegelijkertijd kunnen worden aangepakt. We combineren hiermee de opgave om verouderde bedrijventerreinen te herstructureren naar ‘new school’-werklocaties met nationale en lokale klimaatdoelstellingen.

Om het gedachtegoed van de circulaire economie te combineren met de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen, ontwikkelde Bureau Stedelijke Planning een systeem en instrumentarium voor de concrete uitvoering hiervan:

  1. optimaal benutten van de schaarse ruimte;
  2. hergebruik van lege kavels, leegstaande gebouwen en materialen;
  3. toekomstbestendig en flexibel ontwikkelen;
  4. energiereductie bedrijven;
  5. ketensamenwerking;
  6. Ecologische inrichting;
  7. kruisbestuiving (financiële) middelen.

Door bovenstaande zeven elementen optimaal met elkaar te combineren ontstaat een nieuwe generatie werklocaties die tevens een belangrijke bijdrage levert aan het herstel van het evenwicht in de natuurlijke omgeving.

Verandering naar een circulaire economie cruciaal

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. In het licht van klimaatproblemen is verandering naar een circulaire economie waarbij producten en grondstoffen hergebruikt worden, waardevernietiging wordt beperkt en de uitstoot van belastende stoffen voor het klimaat wordt geminimaliseerd cruciaal.

Serious game

Bureau Stedelijke Planning ontwikkelde een serious game waarmee stakeholders op een inspirerende wijze kennis maken met de mogelijkheden voor vernieuwing en circulaire economie op hun terrein.

serious game circulaire herstructurering verouderde bedrijventerreinen

 

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie