Naar een Vitale Buitenstad

vakkennis

In opdracht van zeven brancheorganisaties, Rabobank en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voerde Bureau Stedelijke Planning het onderzoek ‘Naar een Vitale Buitenstad en de relevantie van de Dienstenrichtlijn’ uit. Ons onderzoek ‘Vitale Buitenstad’ toont de kansen en (on)mogelijkheden van het retailaanbod in de periferie. Het onderzoek krijgt een vervolg aan de zogenaamde tafel ‘Vitale Buitenstad’, onder de vlag van de Retailagenda van het Ministerie van Economische Zaken.

Winkels in de periferie zoals doe-het-zelf zaken, tuincentra en woninginrichtingszaken bewijzen in de coronacrisis hun toegevoegde waarde. Ze zijn een goede aanvulling op de binnenstad en hebben de omzet (redelijk) overeind weten te houden. Toch zijn er ook retaillocaties in de periferie die wel een impuls kunnen gebruiken. Net als in binnensteden is er een overschot aan winkelmeters. Het aantal woon- en meubelboulevards en andere grootschalige retailparken groeide afgelopen jaren enorm. Daarnaast is er veel solitair gelegen aanbod, onder andere op bedrijventerreinen. Deze ‘buitenstad’ kan sterker gemaakt worden door op vele plekken het aanbod en de uitstraling (nog) beter te maken en op andere plekken de detailhandelsmeters om te bouwen naar andere bestemmingen. Dat kan het ruimtegebrek van andere sectoren helpen oplossen en bijvoorbeeld plek bieden voor woningbouw, logistieke centra of andere bedrijven.

Aantrekkelijk en complementair aan de binnenstad
Versteviging van de vele winkelgebieden in de periferie en retailkansen versterken is de leidende gedachte voor het onderzoek ‘Vitale Buitenstad’. Naast de terechte focus op binnensteden is ook dringend bestuurlijke aandacht nodig voor verspreide bewinkeling én retail- en automotive-locaties aan de rand van de bebouwde kom en daarbuiten. Er is daarom in kaart gebracht hoe meer bestuurlijke focus op de ‘buitenstad’ leidt tot een optimale combinatie van winkelen in Binnen- en Buitenstad. Uit ons onderzoek blijkt dat met passend beleid het teveel aan vierkante meters aangepakt kan worden waardoor kansrijke gebieden in de periferie nog sterker kunnen worden. Die aanpak leidt tot een aantrekkelijk retaillandschap dat complementair is aan de binnenstad.

Gezond toekomstperspectief door keuzes
Uit het onderzoek blijkt dat er in de ‘buitenstad’ nu veel leegstand en versnippering is en veel van hetzelfde, overlappend aanbod. De buitenstad gaat over zo’n 15 miljoen vierkante meter winkeloppervlak (bijna de helft van het totale winkeloppervlak in ons land ) verdeeld over onder andere 190 woonboulevards, autoboulevards, (decentrale) retailparken. Via een methode van opwaarderen, ombouwen, ordenen en organiseren (de 4 O’s) kunnen deze winkelgebieden in de buitenstad beter gaan functioneren met een gezond toekomstperspectief. Kansrijke locaties verdienen een flinke stimulans (opwaarderen), maar elders is ombouwen en saneren slimmer en noodzakelijk en mogelijk gelet op behoefte in andere sectoren. Deze nieuwe aanpak met duidelijke keuzes maakt in de komende twintig jaar onder andere de bouw van 10.000 woningen aan de randen van steden en dorpen mogelijk en creëert ook 3 miljoen vierkante meters ruimte voor andere (dan retail) commerciële activiteiten door middel van om te bouwen winkelmeters. De praktische handreiking die is gemaakt helpt gemeenten en andere betrokkenen slim aan de slag te gaan met de methode.

Het onderzoek krijgt een vervolg aan de zogenaamde tafel ‘Vitale Buitenstad’, onder de vlag van de Retailagenda van het Ministerie van Economische Zaken. Het doel daarvan is conditieverbetering van kansrijke winkelgebieden in de periferie en het creëren van kansen voor sectoren – anders dan de retail – die juist ruimte zoeken. Gemeenten staan nu nog vaak op de rem als het gaat om het veranderen van bestemmingen en dan lukt het moeilijk om maatschappelijke en marktwensen te vervullen. Door de tafel ‘Vitale Buitenstad’ krijgt het project een praktisch vervolg met als doel samen met beleidsmedewerkers, ondernemers en eigenaren de uitdagingen aan te gaan.

Het onderzoek ‘Vitale Buitenstad’ is uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning in opdracht van Koninklijke INretail,  BOVAG, Vereniging van Winkelketens in de Doe-het-zelf branche, Tuinbranche Nederland, Dibevo, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Vereniging Woonboulevards Nederland, NRW en Rabobank. Klik hier voor de samenvatting van het onderzoek: Tijd voor de vitale buitenstad

 

 

MEER INFORMATIE drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie