Nieuwe centra als bruisende enclaves in suburbia

vakkennis

In de verstedelijkte gebieden in Nederland is een groot aantal nieuwe centra ontstaan. In vergelijking met de binnensteden zijn deze gebieden functioneel incompleet en minder aantrekkelijk. Voor de stedelijke ontwikkeling hebben deze nieuwe centra echter een belangrijke functie. Met name door de voordelen die ze kunnen bieden op het gebied van intensief ruimtegebruik, functiemenging en het stroomlijnen van de mobiliteit. Om dit te realiseren is echter een omslag nodig in het overheidsbeleid.

Nederland verstedelijkt in hoog tempo. In de twintigste eeuw heeft zich een vervijfvoudiging voorgedaan van het bebouwde oppervlak. Deze uitbreiding kwam met name na de Tweede Wereldoorlog tot stand. Het overgrote deel van het naoorlogse stedelijke gebied bestaat uit woonwijken en bedrijventerreinen. Meestal is hier sprake van extensieve bebouwing.
Ondanks de krimp die zich in diverse gebieden in Nederland voordoet, zet deze ontwikkeling naar verwachting door. Als gevolg hiervan zal het verstedelijkte gebied in Nederland in 2030 met nog eens zo’n 7,5 procent toenemen ten opzichte van de situatie in 2007. In vergelijking met 1901 is dit een verzesvoudiging.

Nieuwe centra als bruisende enclaves in suburbia

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Van wijkwinkelcentra naar wijkcentra

Het winkellandschap in Nederland staat onder druk. Door e-commerce, overproductie van winkelmeters en de economische recessie zullen veel wijk- en buurtcentra het niet gaan redden. Lees meer