Bedrijfsruimtemarkt trekt aan door E-commerce (Q1, 2016)

vakkennis

In de afgelopen tien jaar is de werkgelegenheid van sectoren in bedrijfsruimten fors afgenomen. Met name in de uitgeverijen, de bouw en de industrie. De werkgelegenheid in de logistiek is ondanks de economische crisis in de afgelopen tien jaar vrij constant gebleven. Wel blijft het aantal banen in de transportsector dalen (Lisa, 2016). Waarschijnlijk door de concurrentie uit het buitenland.

Vooral vraag naar distributiecentra
In 2015 is de opname van bedrijfsruimten in het tweede achtereenvolgende jaar gestegen. Dit betrof zowel het metrage (37%) als het aantal transacties (+12%) (NVM, 2016). De toename deed zich vooral buiten de vier grote steden voor. Dit in tegenstelling tot de ontwikkelingen op de kantorenmarkt. De belangrijkste groei op de markt voor bedrijfsruimten komt voort uit de logistiek. Vooral door de groei van internetaankopen. Dit vraagt in toenemende mate om distributiecentra met een locatie bij de logistieke hoofdroutes en in de omgeving van de grootstedelijke gebieden. Volgens de NVM (2016) werd in 2015 ca. 1,2 miljoen m² verhuurd en verkocht, een stijging van 20% ten opzichte van 2014. Onze verwachting is dat de opname van bedrijfsruimten in de komende jaren blijft stijgen. Niet alleen door de logistieke sector, maar ook door een toename van de vraag vanuit de andere sectoren.

Verdere toename structurele aanbod
Het aanbod van bedrijfsruimten nam in 2015 licht af. Deze afname deed zich vooral voor in het logistieke vastgoed (-15%).Volgens de NVM stond eind 2015 stond ca. 15,4 miljoen m² aan bedrijfsruimten te koop of te huur, een daling van 1,9% ten opzichte van het jaar ervoor. Maar in feite is het aanbod al zo’n vijf jaar ruim drie keer groter dan de jaarlijkse opname. Het structurele aanbod (meer dan drie jaar te koop of te huur) nam dan ook verder toe tot een vijfde van het aanbod.

Toename metrage nieuwbouw
Sinds het begin van de crisis nam het aantal bouwvergunningen alleen maar af (CBS, 2016). Ook in 2015 was dit het geval voor hallen en loodsen. Het aantal bouwvergunningen voor de combinatie van bedrijfshallen met kantoren liet echter een lichte stijging zien. Naar metrage was sprake van een aanzienlijke toename van het aantal bouwvergunningen van hallen en loodsen. Vooral door de bouw van nieuwe distributiecentra. De meeste vergunningen voor de bouw van bedrijfsruimten worden afgegeven in Noord- Brabant (18% van totaal).

Toename beleggingen, vooral uit het buitenland
Volgens de NVM werd in 2015 voor circa 1,37 miljard euro in Nederlandse bedrijfsruimten belegd. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Van het totale beleggingsvolume kwam 86% uit het buitenland. Deze groei werd voornamelijk veroorzaakt doordat er meer nieuwbouw plaatsvond. De Bruto aanvangsrendementen in het Noorden en Oosten van Nederland bleven volgens DTZ (2016) constant, terwijl deze in het Westen en Zuiden daalden. De koop en huurprijzen van bedrijfsruimten bleven in het afgelopen jaar vrij stabiel.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie