Ook de nieuwe Ladder vereist behoefteraming voor nieuwbouw in binnenstedelijk gebied

vakkennis

Op 1 juli 2017 wijzigt de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Een van de belangrijkste conclusies is dat de huidige verplichting om bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen de behoeften hiervan aan te tonen, ook bij de nieuwe Ladder verplicht blijft. Ook als de locatie in binnenstedelijk gebied ligt, blijft dit noodzakelijk. Bij een uitleglocatie dient bovendien aangetoond te worden dat de ontwikkeling niet in het bestaande stedelijke gebied plaats kan vinden. Ook hier wijkt de nieuwe Ladder niet af van de huidige wetgeving. Bureau Stedelijke Planning heeft samen met Stibbe een Handleiding en Juridische Q & A gepubliceerd voor de toepassing van de nieuwe Ladder in de praktijk.

De nieuwe wetgeving en toelichting van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is vooral duidelijker dan de huidige. Zo zijn de woorden ‘actueel’ en ‘regionaal’ geschrapt omdat deze verwarrend waren. Het bepalen van de behoefte aan de beoogde nieuwe stedelijke ontwikkeling blijft echter een verplichting, ook als deze in binnenstedelijk gebied plaatsvindt. Deze mag pas buiten bestaand stedelijk gebied plaatsvinden als eerst is aangetoond dat dit niet binnenstedelijk kan. Het is niet langer noodzakelijk om aan te tonen dat de betreffende ontwikkeling multimodaal bereikbaar is. Ook is het met de nieuwe Ladder mogelijk om bij flexibele bestemmingsplannen te besluiten om de Ladderplicht door te schuiven naar het moment van uitwerking.

Het opstellen van de motiveringen blijft maatwerk, waarbij de specifieke lokale omstandigheden van groot belang blijven. Bureau Stedelijke Planning kan u adviseren over de toepassing van de Ladder en desgewenst een Ladderonderbouwing voor u opstellen.

Bureau Stedelijke Planning heeft samen met Stibbe een Handleiding en Juridische Q & A gepubliceerd voor de toepassing van de nieuwe Ladder. De Handleiding biedt handvatten om te komen tot een nuttige en praktische toepassing van de Ladder die bovendien “Raad van State-proof” is. De Handleiding is hier te downloaden.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie