Opkomst nieuwe woonvormen

vakkennis

nieuwe woonvormen

Voor een groeiende groep mensen is wonen meer dan een traditioneel appartement of grondgebonden woning. We worden steeds flexibeler, zowel qua relaties, werk, mobiliteit als bezit. Deze demografische en maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot veranderende woonbehoeftes. Dit zien we terug in de groeiende populariteit van nieuwe woonconcepten, zoals flexwonen, co-living en ruimte voor het delen van voorzieningen (bijvoorbeeld een auto of gereedschap). Bureau Stedelijke Planning volgt deze ontwikkelingen op de voet. Wij voeren veel adviesopdrachten uit naar nieuwe woonvormen en zijn betrokken bij verschillende gebiedsontwikkelingen waar nieuwe woonvormen een belangrijke bouwsteen vormen, zoals de Binckhorst in Den Haag, de spoorzone in Gouda, het Kabeldistrict in Delft en het centrumgebied in Zwolle.

Ontmoeten, betaalbaarheid of milieu

Nieuwe woonvormen kennen verschillende motieven. Bij jong werkenden is betaalbaarheid en ontmoeten van groot belang. Juist bij deze groepen zijn kleinere woningen met gemeenschappelijke voorzieningen in trek (Change=, the Fizz). Bij ouderen speelt het  ontmoeten en voor elkaar zorgen een grote rol. Dit zien we bijvoorbeeld bij ParkEntree in Schiedam, het Knarrenhof in Zwolle of erfdelen. Bij andere groepen is het verkleinen van de footprint van belang. Denk bijvoorbeeld aan de vele ecodorpen of tiny houses. Wat opvalt is dat naast kleinschalige particuliere initiatieven ook steeds meer grote beleggers, ontwikkelaars en gemeenten zich bezig houden met deze woonvormen.

Inspelen op een veranderende samenleving

De behoefte aan meer diversiteit binnen de woningmarkt wordt voor een groot deel bepaald door maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Onze samenleving wordt steeds flexibeler, zowel op het gebied van relaties, werk, mobiliteit als bezit. Steeds meer mensen zijn één of meerdere fases van hun leven alleenstaand. Dit heeft te maken met vergrijzing, echtscheidingen en jongeren die zich steeds later binden. We wisselen steeds vaker van baan, hebben vaker flexibele contracten en er zijn meer en meer zzp’ers. Ook wint toegang tot producten en diensten aan populariteit ten opzichte van bezitten van spullen. Dit blijkt onder andere uit de populariteit van bedrijven zoals Spotify, Netflix, Swapfiets en Airbnb.

Drie nieuwe hoofdrichtingen

Het woningaanbod moet zich aanpassen om een antwoord op deze ontwikkelingen te geven. Dit zien wij terug in grofweg drie nieuwe hoofdrichtingen, :

  • Wonen met gemeenschappelijke voorzieningen: Mensen hebben in deze woonvorm hun eigen woning, een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals logeerkamers, ontmoetingsruimte, fitness, tuin etc) en delen bepaalde voorzieningen met elkaar (bijvoorbeeld gereedschap of huishoudelijke apparatuur)
  • Co-living/wonen met gelijkgestemden: Vooral onder jong werkenden en 55+’ers is deze woonvorm populair. Ontmoeten, verminderen van eenzaamheid en voor elkaar zorgen zijn de voornaamste motieven voor deze woonvorm.
  • Flexibel wonen: Er is een groeiende behoefte aan flexwonen. Concepten zoals The Student Hotel en ZOKU spelen hier op in. Flexwonen is aantrekkelijk voor mensen die tijdelijk aan projecten werken, buitenlandse (kennis)werkers of bijvoorbeeld mensen die dringend woonruimte zoeken vanwege een scheiding of verbouwing.

Nieuwe woonvormen belangrijk voor economie

De waarde van nieuwe woonvormen gaat verder dan het voorzien in een woonbehoefte van bepaalde groepen. Bijna overal in Nederland woedt de strijd om de werknemer. Aantrekkelijke woonvormen voor jong werkenden, maatschappelijke beroepen als agenten, verpleegsters en leraren zijn cruciaal voor het economisch succes van stad of regio. Kortom, belangrijk is om nieuwe woonvormen in aansprekende woonmilieus op een goed doordachte wijze in de regio of gemeente te faciliteren.

Succes wordt bepaald door sterk concept en exploitatie

Het succes van deze woonvormen valt en staat met een goed concept en exploitatie. Beleving, het goed functioneren van de voorzieningen en de community is belangrijk. Daarom hebben veel concepten een actieve hospitalitymanager. Anders dan bij gewone woningen staat of valt het succes met een goede exploitatie.

Verder praten?

Meer weten of verder praten over nieuwe woonvormen? Neem dan contact op met Frans Wittenberg of Sophie Kemp via 0182-689416.

Bron foto: WeLive, WeWork

MEER INFORMATIE Jan Nico Wigboldus jannico.wigboldus@sweco.nl
+31 (0)6 20956159

Jan Nico Wigboldus is managing consultant Wonen bij Bureau Stedelijke Planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Wonen is meer dan stenen

Versnelling van de woningbouw staat in het middelpunt van de belangstelling. De economie is in korte tijd zeer sterk aangetrokken en de woningmarkt draait op Lees meer

Consument wil gasloze woning

Duurzaam en aardgasloos bouwen is in opkomst. Mede door de aardbevingsproblematiek in Groningen zijn politiek, burgers, woningcorporaties en ontwikkelaars zich in toenemende mate bewust geworden Lees meer

Waarmaken van de Zaanse groeiambitie

Gemeente Zaanstad heeft groeiambitie (voortkomend uit de toekomstvisie MAAK.Zaanstad). Bureau Stedelijke Planning heeft de gemeente Zaanstad ondersteund door te adviseren bij het opstellen van kansrijke woonprogramma’s.