Regulering van detailhandel onder de Dienstenrichtlijn

vakkennis

Regulering van Detailhandel onder de Dienstenrichtlijn

Met het arrest van het Europese Hof van Justitie van 30 januari 2018 en de vervolguitspraak van de Raad van State in de zaak Visser Vastgoed in Appingedam van 20 juni 2018 is vast komen te staan dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op bestemmingsplannen die detailhandel reguleren. De indruk bestaat dat het hierdoor moeilijker is brancheringsregels voor detailhandel in bestemmingsplannen en provinciale verordeningen op te nemen. Dit zou van grote invloed kunnen zijn op de Nederlandse detailhandelsstructuur en daarmee op binnensteden, wijkwinkelcentra en perifere detailhandelslocaties. Inmiddels is er meer jurisprudentie van de Raad van State verschenen over de betekenis van de Dienstenrichtlijn voor brancheringsregels. Op 24 juli 2019 is bovendien de einduitspraak in de zaak Visser Vastgoed gepubliceerd. Daardoor is een beter beeld ontstaan van de impact van ‘Appingedam’ en de wijze waarop provincies en gemeenten daar nu mee om (moeten) gaan.

Presentaties seminar Regulering van detailhandel onder de Dienstenrichtlijn

Op dinsdag 3 september 2019 organiseerde Bureau Stedelijke Planning samen met Stibbe het seminar ‘Regulering van detailhandel onder de Dienstenrichtlijn’. We maakten de balans op: hoe maak je Dienstenrichtlijn-bestendige brancheringsregels? Dagvoorzitter Pieter van der Heijde (algemeen directeur Bureau Stedelijke Planning) en experts Jan van Oosten (advocaat bij Stibbe) en Toine Hooft (Principal Consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning) bespraken recente jurisprudentie over de Dienstenrichtlijn, de consequenties van Appingedam voor gemeentelijk beleid en presenteerden een stappenplan voor Dientenrichtlijn-proof brancheren. U kunt de presentaties van deze ochtend hier downloaden:

Jan van Oosten – Dienstenrichtlijn en brancheringsbepalingen

Toine Hooft – Omgaan met de Dienstenrichtlijn in ruimtelijk detailhandelsbeleid

Leidraad Dienstenrichtlijn

De leidraad ‘Hoe om te gaan met de Dienstenrichtlijn in ruimtelijk detailhandelsbeleid?’ wordt gelanceerd op 10 oktober 2019. De leidraad is een coproductie van Bureau Stedelijke Planning, Rho adviseurs en Locatus in opdracht van de Retailagenda in samenwerking met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, het IPO en de VNG.  Eerder werkten de drie bureaus samen voor de ‘Nadere motivering branchebeperking bestemmingsplan Stad Appingedam’. Vooruitlopend op de leidraad is in juni 2019 al de publicatie ‘Risico-inventarisatie Dienstenrichtlijn‘ verschenen.

Vragen of meer informatie?
Neem contact op met Toine Hooft (adjunct-directeur Detailhandel en Leisure) via th@stedplan.nl of 020-6254267.

MEER INFORMATIE drs. Toine Hooft toine.hooft@sweco.nl
+31 (0)6 22993549

Drs. Toine Hooft (1967) is partner winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is bedrijfseconoom en heeft ruim 20 jaar ervaring binnen het vakgebied.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie