Revitalisering van winkelcentra: een goede voorbereiding is het halve werk

vakkennis

De retailsector heeft het al jaren niet gemakkelijk. De leegstand is ongekend hoog. Dit geldt ook voor de planmatig ontwikkelde winkelcentra. De roep om deze gebieden vitaal te maken wordt steeds groter en urgenter. In de praktijk blijkt een revitaliseringsproces niet zo eenvoudig en is een uitgebreid voorbereidingsproces cruciaal. In de masterclass ‘Revitaliseren kun je leren’ van Bureau Stedelijke Planning is hier uitgebreid bij stilgestaan. We zetten drie gouden tips en enkele do’s and don’ts voor deze voorbereidingsfase op een rij.

Samenwerking direct betrokken partijen cruciaal vanaf het begin

Een revitaliseringsproces begint met het bij elkaar brengen van alle direct betrokken partijen, de zogenaamde driehoek bestaande uit gemeente, eigenaren en ondernemers. Belangrijk is dat deze partijen moeten (urgentie), willen (bereidheid) en kunnen (financiën) en er onderlinge consensus ontstaat over de richting en de weg van het revitaliseringsproces. Dit kan soepel gaan, maar in processen met versnipperd eigendom kan het proces lang duren. Raadzaam is om in die situaties te starten bij de grote eigenaren. De rest volgt dan vaak vanzelf wanneer zaken behapbaar blijven en het eindplaatje duidelijk wordt gemaakt.

Gedragen totaalplan

De ontwikkelrichting voor het winkelcentrum moet een realistisch toekomstbeeld zijn dat wordt ingegeven door de kenmerken van het marktgebied waarin de belevingswereld van de doelgroepen sterk bepalend is. Daarnaast speelt de concurrentiepositie een rol en de overige kenmerken van het winkelcentrum. Wanneer het eindbeeld helder is, moet de positionering op alle fronten worden doorvertaald – zowel op het gebied van de locationele, functionele, fysieke, marketing als de organisatorische aspecten. Op basis hiervan kunnen de concrete actiepunten worden benoemd met afspraken over wie wat gaat oppakken, de planning en hoe de financiering wordt geregeld. Vervolgens is het zaak om zo snel mogelijk het communicatieproces met bezoekers en omwonenden op te pakken.

Gouden tips en do’s and don’ts in de voorbereidingsfase van revitaliseringsprocessen van winkelcentra
 1. Werk aan andere verdienmodellen

Noodzakelijke investeringen in winkelgebieden zijn veelal niet meer te financieren met een toevoeging van winkelmeters. Verken de mogelijkheden voor een verdichting met woningbouw, maatschappelijke voorzieningen, horeca, vrije tijd en werkruimten.

 1. Samen investeren loont!

Revitalisatie van winkelgebieden vereist een vereende inspanning vanuit de gehele gouden driehoek: gemeenten – eigenaren – ondernemers.

 1. Creëer memorabele plekken

Wat is jouw unieke verhaal? Gebruik dit om positieve emoties en herinneringen te creëren. De bezoeker zal je dankbaar zijn!

 


Do’s

 • Start een revitaliseringsproces met een heldere toekomst- en positioneringsvisie, waar je alle betrokken partijen vanaf het begin bij betrekt, ter optimalisatie van de kwaliteit en het draagvlak.
 • Draag zorg voor breed gedragen en realistische route daarnaartoe. Plan en communiceer succes in de tijd.
 • Reality check. Bezie continu of plannen haalbaar zijn: financieel, ruimtelijk en qua draagvlak. Stuur tijdig bij.
 • Smeed een “coalition of the willing”, een kopgroep met sleutelfiguren die moeten (urgentie), willen (ambities), kunnen (middelen) en een revitalisatieproces in gang kunnen zetten. Creëer daaromheen een gedegen organisatie- en financieringsstructuur.
 • Mindf*ck in de winkelstraat. Zorg voor een memorabel verhaal en werk dat consistent uit in plekken, de wandeling, vloer en wanden.

Dont’s

 • Heb niet de verwachting dat het proces snel klaar is. Met name bij processen met versnipperd eigendom heb je een lange adem nodig!
 • Trek niet aan een dood paard. Als er geen enkele investeringsbereidheid is, stop dan.
 • Ga niet uit van verouderde parkeernormen. Veel van de huidige parkeernormen leggen een bom onder de haalbaarheid van een revitalisering.
 • Richt je bij een revitalisering niet op het verbeteren van (zwakke) punten waar weinig belang aan wordt gehecht door de doelgroep. Concentreer je op die punten die ertoe doen en waar je sterk en onderscheidend in bent.
 • Draag zorg voor een duidelijke richting en uitvoering daarvan, anders beklijven investeringen niet en is het weggegooid geld.

MEER INFORMATIE Drs. Ingrid Ploegmakers MRICS Ingrid Ploegmakers Bureau Stedelijke Planning ingrid.ploegmakers@sweco.nl
+31 (0)6 52057410

Ingrid Ploegmakers is Principal consultant winkelen & vrije tijd bij Bureau Stedelijke Planning. Ingrid heeft ruim 24 jaar ervaring in de retailmarkt.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie