Supermarkten in grootstedelijk transformatiegebied

vakkennis

Hoe doen bewoners van de nieuwe hoogstedelijke stadswijken hun dagelijkse boodschappen in 2030? En hoe passen we de supermarkt in deze omgeving zodanig in dat er een levendige stadswijk ontstaat? Met deze vragen gingen de deelnemers van de masterclass ‘Supermarkten in grootstedelijk transformatiegebied’ onder leiding van BSP’ers Aart Jan van Duren en Femke Wokke aan de slag.

Een groot deel van de enorme woningbouwopgave in de grote steden in Nederland zal binnenstedelijk worden ingevuld. Oude bedrijventerreinen verkleuren naar gemengde woon-werkgebieden. In hoge dichtheden, met een bescheiden rol voor de auto en met een volstrekt andere winkelstructuur.

Voor verschillende majeure ontwikkellocaties voor deze bouwopgave zoals Amstel III in Amsterdam Zuidoost, Havenstad in Amsterdam en de Merwedekanaalzone in Utrecht heeft Bureau Stedelijke Planning de gemeente ondersteund met het opstellen van een visie op de gewenste structuur van commerciële voorzieningen voor deze nieuwe wijken. Een structuur waarin de supermarkt dient te worden ingepast, op een manier die volstrekt anders is dan in de traditionele wijkwinkelcentra.

BSP Ontbijtmasterclass Supermarkten in grootstedelijk transformatiegebied

Op de vroege woensdagochtend van 19 november j.l. werden de masterclass deelnemers verwelkomd met een ontbijt op het BSP kantoor op de Silodam in Amsterdam. Na een voorstelronde trapte Femke Wokke af met een presentatie over de historie en de huidige stand van zaken van het supermarktlandschap in Nederland. Aart Jan van Duren zoomde vervolgens in op de actuele binnenstedelijke transformatiegebieden in de vier grote steden en het verschil in type bewoners en huishoudenssamenstelling in vergelijking tot die in reeds gerealiseerde Vinex wijken. Wat is het verschil in gemiddelde besteding van deze bewoners en wat zijn de piekmomenten bij supermarkten in beide type wijken? Welk deel van de supermarktomzet is afkomstig vanuit de eigen wijk en welk deel van buiten? En creëer je een centrum binnen transformatiegebieden, zoals in Vinex wijken gebeurd is, of een winkelstraat? Hoe ga je om met parkeren? En hoe bevoorraad je de winkels in deze autoluwe wijken?

Na de presentatie bogen de deelnemers zich in groepjes over een praktijkcasus in Amsterdam waarbij ze de door hen gewenste boodschappenclusters letterlijk in kaart brachten. Tevens dachten zij na over de vorm, parkeren en bevoorrading van de winkels.

De ochtend werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling waarbij een levendige discussie ontstond over fijnmazigheid versus grofmazigheid van de voorzieningenstructuur en het belang van auto parkeren versus fiets parkeren in binnenstedelijke transformatiegebieden.

Wegens succes herhaald: woensdag 1 juli 2020

Wegens grote belangstelling is deze masterclass op woensdagochtend 8 maart 2020 herhaald en herhalen wij deze nogmaals op woensdag 1 juli 2020. Wilt u zich inschrijven, heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een in-company training? Neem dan contact op met Aart Jan van Duren via ajvd@stedplan.nl.

MEER INFORMATIE dr. Aart Jan van Duren aartjan.vanduren@sweco.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is principal consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie