Transit Oriented Development: ontwikkeling rond HOV-knooppunten

vakkennis

Door de knooppunten van hoogwaardig openbaar vervoer te verdichten met stedelijke functies, neemt het gebruik van dit vervoer toe. Het aantal mensen dat kiest voor het openbaar vervoer verschilt sterk per functie. Het is dus belangrijk de inrichting van de knooppunten hier optimaal op af te stemmen. Welke functies moeten in de eerste (loop)cirkel rond een ov-knooppunt komen, welke passen beter in de tweede (fiets)cirkel? Daarnaast is bij de invulling een optimale afstemming met andere ov-knooppunten noodzakelijk. Zo kunnen de vervoersbewegingen worden geoptimaliseerd. Tevens verbetert de kwaliteit van deze stedelijke gebieden en ontstaat economische synergie. De knooppunten moeten zich van elkaar onderscheiden. Anders ontstaan er te veel gelijksoortige knooppunten, waardoor geen enkele kan excelleren. Helaas is dit in de huidige situatie in Nederland te veel het geval. Bij het vaststellen van geschikte functies per knooppunt is de mate van bereikbaarheid leidend. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende verzorgingsniveaus (inter)nationaal, regionaal en lokaal.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Van wijkwinkelcentra naar wijkcentra

Het winkellandschap in Nederland staat onder druk. Door e-commerce, overproductie van winkelmeters en de economische recessie zullen veel wijk- en buurtcentra het niet gaan redden. Lees meer