Van wijkwinkelcentra naar wijkcentra

vakkennis

Het winkellandschap in Nederland staat onder druk. Door e-commerce, overproductie van winkelmeters en de economische recessie zullen veel wijk- en buurtcentra het niet gaan redden. Met een optimale ruimtelijke inrichting en branchering en een combinatie met andere stedelijke functies kan de toekomstwaarde van uw winkelcentrum sterk toenemen. Bureau Stedelijke Planning is gespecialiseerd in zowel wonen, werken, winkelen als vrije tijd. Wij kunnen u optimaal adviseren over de toekomststrategie voor uw winkelcentrum met een concreet uitvoeringsprogramma om deze strategie te realiseren.

Voor meer informatie: drs. Pieter van der Heijde, pvdh@stedplan.nl, 06-51496248

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie