Waar liggen de kansen in woon-zorgvastgoed?

vakkennis

De beleidshervormingen in de zorg en de vergrijzing zijn van grote invloed op de markt voor woon-zorgvastgoed. De generatie babyboomers heeft andere woonwensen dan de huidige generatie ouderen. Door deze ontwikkeling sluiten vraag en aanbod steeds minder op elkaar aan. Bureau Stedelijke Planning doet doorlopend onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en de consequenties voor beleggers, ontwikkelaars, beleidsmakers en zorginstellingen.

Belangrijke beleidsveranderingen zijn de decentralisatie van de zorgtaak en het verder doorvoeren van aparte financiering van wonen en zorg. Per 1 januari 2015 zijn gemeenten geheel verantwoordelijk voor de jeugdzorg, extramurale zorg en de begeleiding van ouderen en langdurig zieken. De overheid doet een sterker beroep op ondersteuning vanuit het persoonlijke netwerk. De aparte financiering van wonen en zorg betekent in de praktijk dat ouderen en hulpbehoevende langer thuis blijven wonen, en leidt tot een groeiende vraag naar zorgdiensten in de wijk.

Daarnaast zijn de vergrijzing en veranderende woonwensen van invloed op de vraag naar woon-zorgvastgoed. In de komende periode wordt de generatie babyboomers oud. Deze groep is omvangrijk, en heeft geheel andere wensen en eisen omtrent wonen en zorg dan de generatie die voor de Tweede Wereldoorlog is geboren. Een belangrijke constatering is dat de woonwensen gevarieerder zijn en dat deze generatie sterker geneigd is om in de eigen woning te blijven wonen, totdat het echt niet anders kan. Over de omvang van de toekomstige vraag naar ouderenwoningen en woon-zorgvastgoed lopen de meningen sterk uiteen. Enerzijds is de verwachting dat het toenemend aantal ouderen in combinatie met de noodzaak tot langer thuis wonen gaat leiden tot een grote vraag naar ‘beschermd’ wonen. Aan de andere kant is het standpunt dat er geen bouwachterstand is en de massale vraag naar seniorenwoningen in de toekomst meevalt; ouderen wonen in toenemende mate zelfstandig en de verhuisgeneigdheid van 65-plussers is erg laag. Bovendien zijn woningen steeds beter geschikt te maken voor ouderen met behulp van domotica (technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven).

Een belangrijke ontwikkeling is de toename van leegstand in verzorgings- en verpleeghuizen. De mate waarin verschilt sterk per regio. Voor de vastgoedeigenaren betekent dit een heroriëntatie van de vastgoedportefeuille en mogelijk transformatie, renovatie of afstoting van vastgoedobjecten. In veel gevallen zijn nieuwe functies markttechnisch haalbaar, maar bouwtechnisch en financieel lastig te realiseren.

De komende jaren zijn nieuwe woonzorgconcepten nodig, die beter aansluiten op de zeer gevarieerde vraag vanuit de ouderen. Ook het aantal partijen gaat toenemen, doordat burgers en sociale ondernemers vaker zelf het initiatief nemen om betaalbaar aanbod te realiseren voor zorgbehoevenden in de omgeving. Met name de groep 75-plus is interessant voor de ontwikkeling van nieuwe woon-zorgvastgoedconcepten, omdat ‘jongere’ ouderen vooral in de eigen woning willen blijven wonen.

MEER INFORMATIE ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning joris.quaedflieg@sweco.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant werken en gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie