Wat zijn de vestigingscriteria van bedrijven in de circulaire economie

vakkennis

Om voor de komende periode een leefbare groei te kunnen realiseren is een transitie van de huidige maatschappij en economie naar een circulaire economie noodzakelijk. De circulaire economie is een economisch systeem dat ingericht is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. De ruimtevraag van bedrijven in de circulaire economie is wezenlijk anders dan die van reguliere bedrijven.

Circulaire economie kan plaatsvinden op bedrijventerreinen, in steden (vb. deeleconomie) maar ook in de landbouw. Bedrijventerreinen waar de circulaire economie wordt toegepast worden ook wel eco-industrial parks (EIP) genoemd. In een EIP delen bedrijven een gemeenschappelijke infrastructuur en diensten en verhandelen ze industriële bijproducten zoals energie, warmte, en productieafval. Hiermee wordt beoogd binnen een concentratie aan bedrijven kringlopen te realiseren. Om een dergelijk terrein te realiseren is samenwerking essentieel. De ruimtevraag van circulaire bedrijven is wezenlijk anders dan die van reguliere bedrijven gezien de transitie naar nieuwe bedrijfsmodellen en het belang van onderlinge verbondenheid. Voor bedrijven in de circulaire economie zijn de volgende vestigingscriteria van belang:

  • Gezien de grote logistieke component van de circulaire economie (optimaliseren van materiaalstromen, retourstromen, het (her)gebruiken van afval) zijn goede verbindingen en een optimale bereikbaarheid van groot belang. De nabijheid van mainports en overslagpunten is een pré voor efficiënte aan- en afvoer en om onnodige verkeerstromen te voorkomen. Daarnaast vestigen circulaire bedrijven zich het liefst dicht bij de locatie waar de eindproducten worden verkocht (nearsourcing).
  • Gezien het toenemend belang van samenwerking tussen bedrijven en de behoefte aan ketenoptimalisatie is fysieke nabijheid belangrijk. Een concentratie van bedrijven zorgt dat het uitwisselingen van kennis gemakkelijker wordt door middel van face to face contact en het stimuleert samenwerking en innovatie. Om kringlopen tot stand te brengen of innovatie te kunnen realiseren zijn bovendien verschillende soorten bedrijven in de omgeving nodig. Voldoende dichtheid en massa van consumenten en bedrijven in de omgeving maakt de realisatie van circulaire stromen gemakkelijker. Een nabijheid van de afzetmarkt zorgt dat grondstoffen van de plek van consumptie snel terug de supply chain op kunnen stromen.
  • Voor circulaire bedrijven speelt imago en een optimaal werkklimaat een rol. Een groene omgeving draagt bij een duurzaam karakter. Een werkklimaat met voldoende voorzieningen en levendigheid is mede ten behoeve van een inspirerende creatieve werkomgeving en het samenbrengen van mensen om tot innovaties te komen.

 

afbeelding: The Valley C.V.

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde Pieter van der Heijde Bureau Stedelijke Planning pieter.vanderheijde@sweco.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning en gespecialiseerd in centrum- en gebiedsontwikkeling. Hij is economisch geograaf en heeft 30 jaar ervaring in de stedelijke ontwikkeling.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie

Groen licht voor de bouw

Mei 2017 – De bouwsector herstelt zich. Na een stijging van de productie nam vorig jaar ook het aantal banen toe. Vooral in de zuidvleugel Lees meer

Wat is circulaire economie?

De komende periode zal de wereldbevolking en die in Nederland sterk groeien. Dit betekent meer consumptie, meer bedrijvigheid, meer verbruik en meer afval. Tegelijkertijd worden Lees meer

Duurzaam bedrijventerrein Stepelerveld in Haaksbergen haalbaar

/ gemeente Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen is voornemens met de ontwikkeling van het bedrijventerrein Stepelerveld ’het duurzaamste bedrijventerrein van Twente’ te ontwikkelen. Bureau Stedelijke Planning heeft voor de ontwikkeling van Stepelerveld de behoefteraming en onderbouwing in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking geleverd.