Woningbouw in stadsdeelcentra verlaagt winkelleegstand en draagt bij aan binnenstedelijke woningbehoefte

vakkennis

Woningbouw in stadsdeelcentra vergroot het bestedingspotentieel en draagt zo bij aan het inperken van de winkelleegstand. Tegelijkertijd draagt dit bij aan de opgave om de woningbehoefte zoveel mogelijk in bestaand stedelijk gebied te realiseren. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de substantiële vraag naar woningen in centrumstedelijke woonmilieus. De realisatie van woningen kan vorm krijgen door herontwikkeling van verouderde winkelcentra die in veel gevallen als laagbouw zijn gerealiseerd. De vernieuwing van stadsdeelcentra in combinatie met woningbouw bevordert de aantrekkelijkheid van deze gebieden als de ‘binnensteden’ van het suburbane gebied. Bureau Stedelijke Planning onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor wonen in stadsdeelcentra en zal hier binnenkort over publiceren.

Column Pieter van der Heijde

MEER INFORMATIE dr. Pieter van der Heijde pvdh@stedplan.nl
+31 (0)6 51496248

Dr. Pieter van der Heijde is algemeen directeur en managing consultant Centrum en Gebiedsontwikkeling bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is Sociaal Geograaf en heeft 25 jaar ervaring in de stedelijke planning.
Deel deze pagina

gerelateerde informatie