Vrije tijd

Geen standaard aanbod
Vrije tijd is kostbaar. Sinds 1985 is het aantal vrije uren bijna 10% afgenomen; de reële bestedingen namen met een derde toe. We besteden onze vrije tijd graag efficiënt en waardevol! De leisuremarkt vereist een heel andere benadering dan vastgoedsectoren als woningbouw, kantoren of detailhandel. De eindgebruiker is veelal uniek en het vastgoed vaak aangepast aan de specifieke eisen van de exploitant. Kennis van de leisuremarkt, bedrijfsvoering én concept- en locatieontwikkeling zijn essentieel om juiste keuzes te maken. Bureau Stedelijke Planning bundelt kennis en sleutelkandidaten. U bent zodoende verzekerd van een kwalitatief hoogwaardige, haalbare en gedragen ontwikkeling.

Aanspreekpunt

Dr. Christine Oude Veldhuis MRE cov@stedplan.nl
+31 (0)206254267

Christine Oude Veldhuis is associate partner bij Bureau Stedelijke Planning.

Nieuws

Producten

projecten

vakkennis