Werken

Toekomstbestendige en duurzame werklocaties, ruimtelijk-economische opgaven en vragen over de markt voor kantoren en bedrijven. Bureau Stedelijke Planning koerst samen met u naar een heldere strategie en een concreet uitvoeringsplan. Altijd op basis van gedegen (markt)onderzoek.

U kunt bij ons terecht voor oplossingen op het gebied van:

 

  • Economische visie en agenda
  • Visie en ontwikkelstrategie werklocaties
  • Programmering werklocaties
  • Woonwerklocaties: vermengen en verdichten
  • Marktonderzoek kantoren en bedrijfsruimten
  • Ladder voor duurzame verstedelijking
  • Circulaire herstructurering bedrijventerreinen

 

Aanspreekpunt

ir. Joris Quaedflieg jq@stedplan.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant Werken bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.

Nieuws

Producten

projecten

vakkennis