Werken

Strategie en uitvoering

Om optimaal in te spelen op de hoogconjunctuur waarin de economie zich bevindt is strategie nodig! Dit geldt voor zowel overheden als bedrijven. Met welke activiteiten stimuleren we de gemeentelijke of regionale economie? Welke bedrijventerreinen gaan we revitaliseren en hoe pakken we dit aan? Op welke kantorenlocatie staan we nog nieuwbouw toe? En waar zetten we juist in op planreductie? Hoe lossen we de leegstand op? Waar liggen kansen voor de ontwikkeling van commercieel vastgoed? Dit zijn slechts enkele vragen die Bureau Stedelijke Planning voor u kan beantwoorden. Via gedegen (markt)onderzoek koersen wij samen met de betrokkenen naar een heldere strategie met een concreet uitvoeringsprogramma. U kunt bij ons terecht voor ladderonderbouwingen, marktonderzoek, economische visies, herstructureringsplannen, beleidsnota’s voor regionale afstemming, uitvoeringsprogramma’s, monitoring en evaluatie alsmede voor detachering van procesmanagers, projectleiders en beleidsmedewerkers.

Aanspreekpunt

ir. Joris Quaedflieg jq@stedplan.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant Werken bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.

Nieuws

Producten

projecten

vakkennis