Werken

Toekomstbestendige en duurzame werklocaties, ruimtelijk-economische opgaven en vragen over de markt voor kantoren en bedrijven. Bureau Stedelijke Planning koerst samen met u naar een inspirerende visie, heldere strategie en een concreet uitvoeringsplan. Wij ondersteunen gemeenten, regio’s, provincies, projectontwikkelaars en eigenaren in het maken van de juiste keuzes. Altijd op basis van gedegen (markt)onderzoek. Elke onderzoeks-en adviesvraag beschouwen we als een unieke uitdaging, die vraagt om maatwerk. Het team maakt gebruik van de nieuwste inzichten en methodes, de brede kennis binnen het bureau en de meest actuele data. Wij hebben veel ervaring met zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. 

U kunt bij ons terecht voor oplossingen op het gebied van:

Aanspreekpunt

ir. Joris Quaedflieg Joris Quaedflieg Bureau Stedelijke Planning jq@stedplan.nl
+31 (0)6 12359403

Joris Quaedflieg (1976) is managing consultant wonen en werken bij Bureau Stedelijke Planning. Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in projectmanagement en advies bij gebiedsontwikkelingen en binnenstedelijke herstructurering.

Nieuws

Producten

Visie en ontwikkelstrategie werklocaties

Heeft u te maken met een verouderde kantorenlocatie? Of wilt u een nieuw duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein realiseren? Bureau Stedelijke Planning levert visies en ontwikkelstrategieën die zowel ruimtelijk als economisch richting geven aan ondernemers, Lees meer

projecten

vakkennis

Vier lessen over menging wonen en werken

Het mengen van wonen en werken is hot. De laatste jaren is Bureau Stedelijke Planning in toenemende mate als adviseur en projectleider betrokken bij integrale gebiedsontwikkelingen in heel Nederland waarbij het mengen Lees meer