Winkelen

Scherpe keuzes
Teruglopende bestedingen, een groeiend aandeel aankopen via (mobiel) internet en de vergrijzing nopen tot scherpe keuzes op de winkelmarkt, door ontwikkelaars, beleggers en retailers, en door de overheid, die de ruimtelijke kaders zet waarbinnen de markt zijn werk moet doen.
Bureau Stedelijke Planning is bij uitstek uw partner bij het maken van die keuzes. Wij combineren kwantitatieve en kwalitatieve methoden en hebben inzicht in de behoeften en motieven van consument, retailer en overheid. U kunt bij ons terecht voor onderzoek en advies op gebiedsniveau (detailhandelsvisies, aanvalsplannen, portfolioanalyse), op centrumniveau (brancheringsvisies, distributieplanologisch onderzoek, haalbaarheidsstudies) en op objectniveau (vestigingsplaatsonderzoek, locatieadvies).

Aanspreekpunt

dr. Aart Jan van Duren ajvd@stedplan.nl
+31 (0)6 53124683

Dr. Aart Jan van Duren (1965) is managing consultant Detailhandel bij Bureau Stedelijke Planning. Hij is economisch geograaf en heeft ruim 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van detailhandel.

Nieuws

Producten

Vitaliteitsscan winkelgebieden

Is mijn winkelgebied vitaal genoeg? De bestedingen, vooral in de non-foodsector, duiken omlaag en online retail neemt een steeds groter aandeel voor zijn rekening. Hoe Lees meer

projecten

vakkennis